Frihandel slår ut mjölkbönder

För nästan ett år sedan demonstrerade mjölkbönder över hela Europa mot EU-kommissionens kvoter och bankernas kreditembargo. Nu organiserar tyska mjölkbönder än en gång fackeltåg i protest mot de fallande mjölkpriserna som ruinerar mjölkproducenter. Det absoluta minimum bönderna måste få in vid leverans för att åtminstone ha en blygsam inkomst är 4,19 kr per liter, i de flesta fall får de enbart mellan 2,42 och 2,65 kr, i många fall under 2,20 kr och i vissa fall till och med under 1,87 kr per liter.

Situationen i Nederländerna är lika skandalös den. I vissa affärer kostar en flaska mjölk mindre än en flaska vatten och bönderna står inför historiskt låga priser. I försök att få upp priser minskar man produktionen och häller bort mjölk. Ordföranden för Holländska mejeriförbundet NMV klagade över, att bonden får 2 euro för ett kilo ost medan affären säljer den för 8 euro kilot. De kräver mer översikt över marknaden.

Bönderna är bundna av EU-kommissionens produktionskvoter. Försöker de producera mer bötslås de vid leverans till mejeriet. Detta har lett till ett svinn av tusentals ton mjölk som hamnar i gödselstackar eller sprids över fälten. Det förekommer även en livlig handel med mjölkkvoter. Frihandeln förstör paritetspriser och bönder bestraffas för investeringar i produktivitetshöjande teknologi. Monopolbildning bland mejerierna och produktionskvoter dikterade från Bryssel lämnar bönderna lite till övers för att höja sin inkomst och hotar deras existens som mjölkbönder.