Dårarna som hjärntvättar Obama är avslöjade

Den senaste pappersupplagan av tidskriften TIME innehåller en förödande exposé av den samling dårar till ekonomer som har hjärntvättat Barack Obama till att anta sin nuvarande idiotiska och destruktiva ekonomiska agenda. Samlingsnamnet för dessa ekonomer är "behaviorist-ekonomer". De är helhjärtade anhängare av den radikala brittiska empirismen som grundades av John Locke, Bernard de Mandeville och Jeremy Bentham. Dessa 1800-talsfilosofer hävdade att människan inte är mer än ett djur som drivs irrationellt av njutning och smärta.

Enligt TIMEs redogörelse som bekräftas av källor som jobbar nära Obamas administration, har presidenten blivit omgiven av en samling  "behaviorist-ekonomer" som har bildat en kultliknande anhängarskara genom att publicera korkade ekonomiska skrifter, så som Freakonomics av Steven D. Levitt och Stephen J. Dubner, Nudge av Richard Thaler och Cass Sunstein, Predictable Irrationality av Dan Ariely, The Wisdom of Crowds (Massans Vishet) av James Surowiecki och Animal Spirits av George Akerlof.

Dessa ekonomer med Cass Sunstein, Richard Thaler, Dan Ariely och Daniel Kahneman i spetsen har arbetat som rådgivare till Obama under en längre tid. På så sätt har de kunnat bilda en liten, sammansvetsad grupp som presidenten omges av, vilket har gjort att några av de mer välkända och relativt kompetenta ekonomerna, vilka Obama tog med i sin administration från början, nu har blivit åsidosatta till förmån för dårar i Pavlovs och Skinners anda.

Enligt dessa ekonomer är själva kärnan i ekonomiskt beteende en strävan efter njutning och undvikande av smärta. Mänsklig vilja, särskilt mänsklig kreativitet, är helt och hållet sekundärt och underställs de fega mänskliga impulser som dårarna håller för sanna. Det är så olyckligt att hela den inre cirkeln av Vita husets ekonomiska rådgivare, från Larry Summers till chefen för OMB (Office of Management and Budget), Peter Orszag, är helhjärtade förespråkare för denna galna lära om djurisk behaviorism. Faktum är att en av grundarna och fortfarande en av de ledande bland "behaviorist-ekonomerna", Harvard-ekonomen, ärkesvindlaren av hedgefonder och tillika vännen till Larry Summers, Andrei Shleifer, är samme man vars dubbelspel i Ryssland under 90-talet ledde till en rättslig undersökning som slutligen bidrog till att Larry Summers förlorade sin post som rektor för Harvard.

TIME avslöjar att det finns en ännu större krets ekonomiska guruer i Vita huset som förespråkar Benthams teorier om den djuriska människan. "Orszag har ogenerat framställt sig som en behavioristisk tönt... Hans ställföreträdare, Jeff Liebman från Harvard, är en erkänd behaviorist-ekonom liksom Vita husets ekonomiske rådgivare Austan Goolsbee från University of Chicago, kandidat till posten som biträdande finansminister, Alan Kreuger från Princeton University, och en del andra rådgivare. Sunstein har nominerats till posten som ansvarig för Obamas regleringspolitik. Till och med chefen för Nationella ekonomiska rådet Larry Summers har forskat på finansiell behaviorism. Harvardekonomen Sendhil Mullainthan organiserar ett utomstående nätverk bestående av experter inom behaviorismen för att bistå Obama-administrationen med idéer för att forma dess policy", rapporterar TIME.

TIME, med sin egen historia av att förespråka fascism och med sitt bittra hat mot FDR, är medveten om att denna samling dårar som omger presidenten faktiskt kan komma att  förstöra Obamas presidentskap. "Obamas försök att förändra oss", påpekar TIME skadeglatt, "innebär en tydlig politisk risk. Republikaner har redan framställt honom som en argbigga förklädd till nanny, en elitist à la Big Brother som undervisar oss i allt ifrån hur vi pumpar våra däck till vad vi ska läsa för våra barn. Vi valde en president, inte en livscoach, och politiker som utmanar vår rätt att vara soffpotatisar är sällan populära... Idén som offentliga företrädare har, även de som menar väl, att försöka styra vårt privatliv för att skapa förändring kan verka lite otäck."

Idén som detta pack av galna Mande-villains (en ordlek på engelska; villain = usling) har, att hjärntvätta USA:s president mitt i den värsta finansiella och ekonomiska krisen i modern historia, är mer än bara "lite otäck". De utgör ett allvarligt hot, i synnerhet när presidenten visar prov på sitt eget djupt rotade neurotiska Nerokomplex. Dessa vettvillingar kan rasera Obama-administrationen i en ännu större utsträckning än vad presidenten och hans inre krets kan föreställa sig. Obama-administrationens överlevnad hänger på en klok beteendeförändring hos presidenten själv: Obama bör nu avskeda dessa galningar, och börja med Larry Summers.


Jeremy Bentham (1748-1832) i uppstoppad version med huvudet mellan benen. Detta utställningsföremål, som finns på University College London, skapades enligt Benthams egna instruktioner. Tyvärr föll huvudet av under processens gång och placerades mellan benen, helt i enlighet med Benthams verk från 1785, "In Defense of Pederasty".