Soros: De särskilda dragningsrätterna kommer att ersätta dollarn

I en intervju med Reuters Financial Television fortsatte George Soros sin kampanj för införandet av en internationell valuta och påpekade även att USA:s banksystem var "konkursmässigt" och att Tyskland måste gå in med kapital för att göra en bailout åt de banker som är verksamma i Östeuropa.

Soros föreslog mer specifikt, att IMF:s s.k. särskilda dragningsrätter (SDR) skulle kunna fungera som en möjlig världsvaluta: "I det långa loppet kommer det vara till vår fördel att, förutom dollarn, ha ytterligare en internationell räkenskapsenhet." Han utvecklade dock inte resonemanget kring vad han menade med ordet "vår".

Den av fascister tränade finansiären fastställde att "banksystemet [i USA], i sin helhet, helt enkelt är konkursmässigt" och hävdade även att en nationalisering av bankerna "inte skulle komma på fråga". Soros hänvisade till USA:s skuldberg, som fortsätter att växa i en rasande takt, tack vare Obamas stimuleringspaket och budgetprogram. Han sade att "detta har kommit till ett slut" och hävdade illavarslande att "detta inte kommer att tillåtas att upprepas. Det måste till en förändring." Han har utan tvekan i åtanke den ekonomiska politik, vilken innebar slakten av rättigheter och budgetåtstramningar, som hans förra beskyddare i Nazityskland gjorde känd genom dess finansminister Hjalmar Schacht.

Vad gäller Tyskland idag, som är den största ekonomin i euroområdet, så kräver Soros att landet ådrar sig mer skulder, och påpekar att trots att Tyskland "har varit det mest reserverade landet mot att vara en stor finansiär inom regionen" har landet nu insett sitt ansvar gentemot Östeuropa, och börjar nu mer och mer verka för att man behöver gå in och gå i borgen för dessa länder.

Reuters visade dock inte videon med själva intervjun, kanske för att George än en gång bekräftade, precis som han gjorde på "60 Minutes" 1998, att tiden då han arbetade för SS i sin ungdom var "den lyckligaste tiden i mitt liv" och som uppenbarligen hade mest inflytande på hans karaktär.