Ingen mer girighet – lägg ner Onkel Sams hedgefond

"Kalla det Onkel Sams hedgefond", skrev Robert J. Samuelson i Washington Post den 30 mars. "Planen för att rädda det amerikanska ekonomiska systemet som lagts fram av finansminister Timothy Geithner är helt enkelt en gigantisk hedgefond... Leverage1 -- lånande -- hjälpte oss att skapa denna oreda. Nu förväntas det att ta oss ur den", skriver han.

Geithners planer för hedgefonderna kommer förmodligen att tillåta köpare av bankers tillgångar att låna 6 dollar för varje dollar som de investerar, men den riktiga lånepositionen kommer att vara 12:1, eftersom amerikanska finansdepartementet kommer att bidra med en dollar för varje dollar som köparen investerar.

Ett exempel: En privat köpare lägger upp 5 dollar i ett köp; finansdepartementet kommer då att lägga till 5 dollar vilket ger totalt 10 dollar i rena pengar. Därefter kommer den amerikanska riksbanken att låna ut 6 gånger av det beloppet, d.v.s. 60 dollar. Detta ger köparen en totalsumma av 70 dollar att köpa tillgångar i en bank för. Detta kallas 6:1-position, men den privata investeraren har en faktisk möjlighet att låna 60 dollar för en investering på 5 dollar, vilket blir 12:1. Om tillgången visar sig vara värdelös kommer köparen att förlora sina 5 dollar och staten kommer att ta hand om resten. Som New York Times uttryckte det den 25 mars: "Poängen med detta utförande är att locka fram lite girighet och djuriskhet, där avsaknaden av detta har hämmat ekonomin."

Du måste verkligen beundra briljansen hos, vem det nu än var, som totade ihop detta projekt för att betala ett antal giriga, rika parasiter så att de kan bli ännu girigare. Och vi har ju alla lagt märke till avsaknaden av girighet i dagar som dessa, eller hur? Trots allt är det ju inte så att vi har banker och s.k. banker, vilka har ställt sig kring tråget för att proppa i sig skattebetalarnas pengar, och derivathandlare som kräver stora bonusar för sitt arbete i att förstöra världen... Inget av detta försiggår just nu, eller?!?

Girighet har vi alldeles för mycket av. Vad vi behöver är ärlighet och visst skydd för allmänheten. Vad Obama och hans administration måste göra är att sluta lura tillbaks spelarna till kasinot och istället stänga ner det. Presidentens jobb är att rädda och försvara nationen, inte vara dess problem.

  1. Leverage betyder ordagrant hävstångskraft. I ekonomiska sammanhang går
    det i korthet ut på att man lånar pengar som ett tillägg till redan
    existerande fonder för att investeras på ett sådant sätt så att utfallet,
    positivt eller negativt, ska bli större. Förhållanden som presenteras i
    texten är leverage-lånet i förhållande till själva investeringen.