LaRouche svarar på fråga om keynesiansk världsvaluta

Strax före sitt internationella internetforum den 21 mars i år svarade den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche på en fråga som kommit in via hans webbplats LaRouchePAC.com. Frågan handlade om hans syn på förslaget att införa en enda internationella valuta i världen.

LaRouche svarade skriftligen:

"Av starka, men tyvärr inte särskilt välkända, fysisk-vetenskapliga skäl, är en enhetlig internationell valuta en omöjlighet. Jag kommer att behandla en del av de viktigaste aspekterna av detta ämne under dagens webcast (21 mars 2009).

I huvudsak är poängen att pengar aldrig har varit ett faktiskt mått på fysisk-ekonomiska värden. Monetära system, till skillnad från kreditsystem, är ett historiskt arv från imperialismen. ..."

läs vidare


Lyndon LaRouche talar inför publik på webcasten den 21 mars 2009