Kris i den tjeckiska regeringen – slutet för Lissabonfördraget?

Misstroendeomröstningen som kastade ut den tjeckiska regeringen den 24 mars, kommer att påverka ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget, som den tjeckiske presidenten Vaclav Klaus (motståndare till fördraget) fortfarande inte har skrivit på. Premiärministern och anhängaren av Lissabonfördraget, Mirek Topolanek, kommer trots att parlamentet röstade emot hans regering att försöka inneha ämbetet fram till valet till Europaparlamentet i juni, då Tjeckien ska lämna ifrån sig ordförandeklubban den 30:e samma månad. Topolanek kan teoretiskt sett göra så eftersom det inte står något i den tjeckiska grundlagen om hur snabbt regeringen måste avgå, men rent praktiskt finns det inte så mycket han kan göra, nu när han inte längre har någon majoritet i parlamentet. Oavsett vad, så kan nu president Klaus nominera en ny premiärminister.

Som en i Europaparlamentet verksam agent från Bertelsmann-koncernen, Elmar Brok (CDU), påpekade i en intervju för Financial Times Deutchland: "Jag är oroad över Lissabonfördragets framtid. Genom att ha förlorat majoriteten så har den tjeckiske premiärministern tappat inflytande för att kunna sätta press på senaten så att de kan ratificera fördraget."

Majoriteten för misstroendeomröstningen har också att göra med ett ökat missnöje inom Topolaneks eget parti över regeringens misslyckande med att agera mot den ekonomiska depressionen. Detta mönster av missnöje har brett ut sig över hela EU, inte bara i den tjeckiska republiken. Topolanek anklagades i en parlamentsdebatt, ett par dagar senare, för att inte bry sig om situationen som hundratusentals tjeckiska medborgare befinner sig i, nämligen att vara dömda att leva under förhållanden som påminner om 1800-talet.