James Galbraith: Sätt bankrutta banker i konkurs!

Som en frisk vind sopade den ledande amerikanske ekonomen James Galbraith bort alla hymlande argument.

– Det bästa vore att ersätta ledningen för banker i kris eftersom den gamla ledningen bara kommer att fortsätta att dölja alla fel och kriminella handlingar i det förgångna och därmed faktiskt förhindra en lösning, menade Galbraith.

– Det är enkelt! I USA skulle vi kunna stänga banken på fredagkväll och öppna den igen på måndag under ett nytt namn och med en ny ledning. Den nya ledningen måste skydda småsparare och privat egendom och skräppapperna måste försvinna. Det är viktigt att banken fortsätter att fungera under denna process. Det här är också den enda möjligheten att förhindra ännu större förluster för aktieägarna. Förra året förlorade t ex Citygruppens aktieägare 95 procent. Regeringen måste stå som garant för att ett konkursförfarande inte drabbar småspararna och andra rättmätiga tillgångar i banken.

Det var i måndags den 23.3 som Manager Magazine som ingår i tyska Spiegel plötsligt släppte fram Galbraiths budskap att banker med nförgiftade tillgångar helt enkelt bör sättas i konkurs, i stället för att rädda dem med skattebetalarnas pengar.

Skräppapprena i bankerna har vuxit så mycket att Galbraith föredrar att kalla dem "neutronlån". Hans parallell med neutronbomben är träffande:

– Den dödar människorna, men lämnar kvar byggnaderna. Svindeln har nått sådana dimensioner att den nästan är ofattbar.

Galbraith ser en "kultur av medbrottslingar" i finanssektorn och att „ju längre krisen varar, ju större kommer förlusterna att bli." Staten måste ingripa nu, säger Galbraith:

– Nu är det hög tid för bankirerna att arbeta för samhällets bästa, istället för att samhället arbetar för bankerna.

Efter Lyndon LaRouche är James Galbraith en av USA ledande röster mot att rädda bankrutta banker med statliga medel. Hans pappa, Kenneth Galbraith, arbetade för president Roosevelts New Deal-politik på 1930-talet och senare blev han USA:s ambassadör i Indien under president John F. Kennedy.

I sin webcast lördagen den 21 mars kommenterade i tio punkter Lyndon LaRouche en längre artikel av James Galbraith om hur finanskrisen kan lösas.