CounterStrike på DreamHack stoppas ej!

Svenska Mässan vägrar stoppa det våldsamma dataspelet CounterStrike på DreamHack

I ett svar till EAP skriver Svenska Mässans koncernchef Lennart Mankert:

– Svenska Mässan Stiftelse har inte för avsikt att avboka det inplanerade eventet "Dreamhack" under påsken 2009. Dessa spel är inte olagliga, och dessutom handlar det om en grundlagsskyddad yttrandefrihetsfråga. Svenska Mässan följer därmed svensk lag, och kommer således inte att sortera bort några dataspel så länge dessa inte bryter mot lagen.

I en kommentar till Mankert konstaterar Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:

– Eftersom ni inte tar någon hänsyn till de moraliska aspekterna i våra argument där vi menar att våra ungdomars själ och intellekt förstörs av denna typ av våldsamma spel, och ni istället bara hänvisar till formella lagfrågor, har vi inget annat val än att ta frågan till lagstiftarna för att på ett lagligt sätt förbjuda våldsamma dataspel och se till att viktiga svenska näringslivsinstitutioner inte används till denna typ av (i vår mening) destruktiva evenemang för att främja finansiella vinstintressen istället för att satsa på produktiva aktiviteter.

EAP:s ordförande Hussein Askary har länge krävt ett förbud mot våldsamma dataspel av "peka-och-skjut"-karaktär. EAP hävdade i ett brev till Svenska Mässan och dess styrelse, där det finns flera kommunpolitiker, att "det kan inte vara rimligt att Dreamhack tillåts utvidga sin verksamhet till Svenska Mässan mitt i Göteborgsregionen med alla sina skolor efter det som nu åter hänt i Winnenden."

Vid skolmassakrerna i Winnenden, Jokela, Erfurt osv. hade våldsamma dataspel en avgörande roll. Därför krävde EAP i ett brev till Svenska Mässan att Dreamhack avbokades från att vara på Svenska mässan och om detta inte var möjligt på så kort varsel, att åtminstone arrangörerna avkrävdes ett löfte att de spel som programmerade massmördarna för att gå in och döda sina skolkamrater, bl.a. Counter Strike och Battlefield II, inte får spelas på Dreamhack.

Se följande brev från Mankert:

Från: "Lennart Mankert"
Skickat: den 25 mars 2009 13:12
Till: larouche@nysol.se
Ämne: SV: Skolmassakrerna i Winnenden, Jokela, Erfurt ...
Ert mail av den 18 mars 2009.

Med hänvisning till ovanstående mail återkommer jag här med följande kommentarer.

Svenska Mässan Stiftelse har inte för avsikt att avboka det inplanerade eventet "Dreamhack" under påsken 2009.

Dessa spel är inte olagliga, och dessutom handlar det om en grundlagsskyddad yttrandefrihetsfråga. Svenska Mässan följer därmed svensk lag, och kommer således inte att sortera bort några dataspel så länge dessa inte bryter mot lagen.

För ordningens skull, Svenska Mässan är ingen "kommunalstödd anläggning", utan en oberoende stiftelse som kontrolleras av näringslivet.

Vänliga hälsningar,
Lennart Mankert
Koncernchef/Managing Director

Svenska Mässan/The Swedish Exhibition Centre Göteborg, SE-412 94 Göteborg, Sweden

Se även Ulf Sandmarks uttalande mot våldsamma dataspelen på YouTube