VIDEO: Undersök finanskrisen med en svensk Pecorakommission!

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP kräver en svensk Pecorakommission för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar. Riksdagen måste tillsätta en undersökningskommission med förebild från den amerikanska kongressens kommission som leddes av åklagaren Ferdinand Pecora på 1930-talet. Kommissionen skall med offentliga förhör undersöka vad som orsakat den katastrofala finanskrisen, vem som har ansvar och vad som hänt med de statliga räddningspaketen till bankerna. Avsikten är att klargöra varför banksystemet gått i baklås, så att det kan göras funktionsdugligt för samhällets allmänna välfärd.

EAP har startat en namninsamling som var och en kan skriva under direkt på webben. En stor kampanj för en ny Pecorakommission, startad av LaRoucherörelsen, pågår sedan december 2008 i USA. Läs exempelvis denna artikel i New York Times eller se själv vad senator Richard Shelby sade i den amerikanska senatens bankutskott.

Hussein Askary, partiledare för Europeiska arbetarpartiet (EAP), berättar mer i detta utdrag från LaRoucherörelsens politiska veckorapport:

Läs mer om kampanjen för en ny Pecora-kommission: larouche.se/pecora