Namninsamling för en svensk Pecora-kommission!

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP har i dag startat en namninsamling för att kräva att Sveriges riksdag inrättar en ny så kallad "Pecorakommission" för att undersöka vad som ligger till grund för den nuvarande finanskrisen. Skandalerna med Madoff, Carnegie och nu AIG vittnar om att det finns en hel del att undersöka! Liknande namninsamlingar har redan samlat tusentals namnunderskrifter i Tyskland, Frankrike och Italien.

Vi kräver en svensk Pecorakommission för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar!

Vi kräver att Riksdagen tillsätter en undersökningskommission med förebild från den amerikanska kongressens Pecorakommission på 1930-talet. Kommissionen skall med offentliga förhör undersöka vad som orsakat den katastrofala finanskrisen, vem som har ansvar och vad som hänt med de statliga räddningspaketen till bankerna. Avsikten är att klargöra varför banksystemet gått i baklås, så att det kan göras funktionsdugligt för samhällets allmänna välfärd.

Du kan skriva på uppropet direkt på webben här.

Läs vidare på vår särskilda Pecora-sida: larouche.se/pecora


Åklagaren Ferdinand Pecora i New York granskade och åtalade Wall Streets främsta bankirer, bland annat J.P. Morgan jr.