Mer än Marcus Wallenbergs bonuslögner...

Kräv svensk Pecorakommission för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar!

Diskussionen om bonusar både i svenska SEB och amerikanska AIG visar på den totala omdömeslöshet och korruption, som finns i finanssystemet. Blockeringen av handelskrediter och företagsfinansiering har lett till katastrofala fall i handel och produktion i hela världen. Den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche har krävt att den amerikanska kongressen omedelbart drar igång en undersökning av bankerna på samma sätt som Ferdinand Pecora gjorde inför USA:s kongress 1933-34. Detta krävs för att klargöra varför inte finanssystemet fungerar, så att det blir möjligt att genomdriva det nödvändiga konkursförfarandet av bankerna som är huvudingrediensen i den lösning på finanskrisen LaRouche tagit fram.

Marcus Wallenberg mörkade om SEB:s ersättning till VD Annika Falkengren. Än viktigare är att få klarhet är hur Wallenbergs SEB och de andra bankerna har mörkat om hela banksystemets förluster. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP har krävt att av Sveriges Riksdag att man omedelbart drar igång en undersökning av bankerna på samma sätt som Pecora gjorde. Ren brottslighet i finansystemet som Madoff, Carnegie, narkotikapengar och skatteflyktsparadisen är tillräckliga anledningar för en Pecorakommission i Sveriges Riksdag, men den avgörande frågan är att klargöra varför inte bankerna fungerar, så att de kan rekonstrueras till fungerande banker i den allmänna välfärdens och reala produktionssystemets tjänst.

I sitt tal till Schillerinstitutets konferens i Rüsselsheim om Pecorakommissionen, tog Jacques Cheminade, partiledare för EAP:s franska broderparti Solidarité et Progrès upp frågan, bland många andra frågor, som han vill att bankerna måste svara på:

– Varför ger ni inte de små och medelstora företagen de lån som de ber om? Antingen är era banker mycket värre ute än ni säger, eller så försöker ni profitera på krisen - eller bådadera: Kan ni vara så snälla och förklara?

I USA har frågan om bonusarna i försökringsgiganten AIG har lett till att hela systemet med räddningspaketen till bankerna har ifrågasatts. De hundratals miljarder som skattebetalarna gav bolaget, har visat sig rinna rakt igenom AIG till andra banker. Räddningspaketen har därför inneburit att skattebetalare betalar förluster i hela internationella banksystemet, precis som Storbritanniens premiärminister Gordon Brown insisterat på. Browns nationalisering av brittiska banker, liksom med svenska Carnegie, innebär samma sak. Alla krav på statliga räddningspaket till svenska bankerna riskerar att bli samma slags stöld av skattebetalarnas pengar, så länge SEB och de andra bankerna mörkar om sina förluster i Baltikum men i ännu högre grad till riskkapitalbolag och hedgefonder i det mycket större derivatkasinot.

Ilskan mot bonusarna är bara en västanfläkt, jämfört med vad som kommer när svenska folket får veta hur de lurats kasta biljoner kr i finanssystemets svarta hål. Det borde vara varje riksdagsledamots skyldighet att omedelbart skaffa klarhet vad Wallenberg och de andra bankerna fortsätter att mörka.

I Frankrike börjar vårt broderparti Solidarité et Progrès idag att dela ut en halv milljon flygblad med ett upprop för en fransk Pecorakommission. Uppropet har på internet redan skrivits under av 1690 personer inklusive ett 60-tal folkvalda borgmästare.

Läs mer om kraven på en Pecorakommission här.

Skriv på uppropet för en svensk Pecorakommission här

Dokumentet tillhör dossiern: