Brittiska imperiets klimatbluff attackerad i Köpenhamn

"Köpenhamns klimatkonferens den 10-12 mars har presenterats som 'En internationell vetenskaplig konferens om klimatförändringen', fastän det egentligen är det Brittiska imperiets senaste aggression mot längtan efter ekonomisk utveckling hos alla världens nationalstater och folk. Idén med konferensen är att öka på den redan Göbbelslika desinformationen och klimatalarmismen och på så sätt bereda väg för en global politisk förändring vid Köpenhamns klimatmöte i december i år, en förändring som kommer att leda till folkmord. Det är ett blatant försök att hindra en värld i ekonomisk kris att enas om en Ny Rättvis Ekonomisk Världsordning, som skulle tillförsäkra världens befolkning – speciellt de mest fattiga och behövande – ekonomisk utveckling.

Länge har britterna och deras verktyg, som Bushadministrationen och den danska regeringen under Anders Fogh Rasmussen, aktivt drivit fram krig och försvagat nationalstaternas inflytande med hjälp av myten om nyttan av frihandel och globalisering. När denna myt kollapsat med den globala finanskollapsen, försöker de nu hindra kraven på att upprätta ett Nytt Bretton Woods med ett internationellt kreditsystem byggt på samarbete mellan nationalstater, som är föreslaget av den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche. I stället försöker de göra klimatförändring till fokus för Obamaregeringen och andra regeringar i hopp om att förhindra ett USA-lett Franklin Roosevelt-liknande New Deal."

Så börjar det flygblad från danska LaRoucherörelsen - Schillerinstitutet, som mötte de 2.000 delegaterna, när de ankom igår till Köpenhamns klimatkonferens. Eftersom de flesta kom med tunnelbanan och nästan alla tog det, fick flygbladet en enorm spridning. Tvärs över gatan kunde de också se jättebanderollen med texten: "British climate lies lead to genocide!" (Brittiska klimatlögner leder till folkmord!). Banderollen syntes också mycket väl inifrån konferensbyggnaden Bella Center. Det var Schillerinstitutet som gick till full attack mot brittiska imperiets klimatbluff.

Bland delegaterna var det horder av britter och även presskonferensen hölls av brittiska utrikesministeriets specielle representant för klimatförändringar John Ashton. Han fick frågan från Michelle Rasmussen från Schillerinstitutet:

– Du sa att vi befinner oss mitt i en otroligt allvarlig finansiell och ekonomisk kris, och jag undrar vad du säger gentemot kritiker, som den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche och andra, som säger att klimatförändringsfrågan bara är det nya, senaste argumentet för ekonomisk nolltillväxt, som kommer att få katastrofala konsekvenser för de fattigaste länderna, och, med tanke på den framträdande roll i detta som spelas av prins Philip och prins Charles, Gordon Brown och Tony Blair, att detta en del av det moderna Brittiska imperiets strategi för att hålla tillbaka utvecklingen av de fattigare länderna?

Ashton svarade att klimatförändringen kommer att göra det mycket svårare och faktiskt, bortom en viss tröskel, omöjligt att utrota fattigdomen. Vad gäller den brittiska sammansvärjningen, anser jag, sa han, att klimatfrågan är den fråga där vi verkligen måste samarbeta internationellt.

Flera journalister från tredje världen kom upp till Rasmussen efteråt och idag har Irish Times en artikel som inleddes med hennes fråga.

Vid presskonferensen tog också professor Katherine Richardson, vice prefekt vid naturvetenskapliga fakulteten på Köpenhamns universitet, upp frågan från många journalister om varför det inte fanns några klimatskeptiker på konferensen, såsom de danska astronomer som visat att klimatförändringarna varierar med solfläckarna. "Nåväl", sa hon, "IPCC:s klimatpanel har dragit slutsatsen att 90 procent av orsaken till global uppvärmining beror på mänsklig aktivitet, och därför kommer vi inte slösa någon tid på diskutera den tioprocentiga möjligheten att den mänskliga aktiviteten inte är orsaken."

Schillerinstitutet kommer att fortsätta bevaka konferensen och håller ett motmöte onsdagen den 11.3 i Köpenhamn. Hela flygbladet finns på www.schillerinstitut.dk

Schillerinstitutets marsnummer av nyhetsbrevet Prometheus har just kommit. För dig som inte tvekar att läsa danska, är det en bra månatlig rapportering från LaRoucherörelsen. Läs det här

Se även denna video