Delseger för LaRouche-initiativ i den italienska senaten

Den 24 februari sammanträdde den italienska senaten för att diskutera och rösta om LaRouches förslag för att sätta det internationella finanssystemet i konkurs. Initiativet kom från senator Oskar Peterlini som i samarbete med LaRouches medarbetare Andrew Spannaus utarbetat ett förslag. Detta i sin tur var referenspunkt för fem andra förslag som antingen stödde det, kopierade det eller motsade det. Efter en tre timmar lång debatt där Peterlini höll första anförandet, antogs fem av förslagen med bred tvärpolitisk majoritet och ett avslogs. Krafter närstående chefen för det inflytelserika „Financial Stability Forum" gjorde allt för att blockera LaRouche och hans förslag, men lyckades inte helt. I ett av de antagna förslagen (från Lega Nord) krävs åtgärder för ett konkursförfarande mot finansspekulanterna. .

I den italienska senatens officiella meddelande uttrycks detta på följande sätt: "Regeringen uppmanas att använda statliga pengar för att skydda familjesparande och vanlig affärsverksamhet och inte ge pengar till de finansinstitutioner som äger eller t o m uppmuntrar skräppapper. Därför måste spekulationslån skiljas från investeringslån, de senare måste vara tillgängliga med låga räntor och långa löptider för att stödja realekonomin och begränsa krisens inverkan på sysselsättningen." Lega Nords förslag, som antogs av en tvärpoltisk majoritet i senaten, kräver att regeringen ska "lokalisera och experimentera med uppfinningsrika metoder som, genom att minska skattebetalarnas risker till ett minimum, tillåter oss att lösa problemet med finansiella institutioners giftiga tillgångar utan marknadsvärde och som idag förhindrar att likviditet kan cirkulera i systemet."

Här stöder man den italienska finansministern Giulio Tremontis välkända förslag om att frysa derivattillgångarna och att inte finansiera dem med skattemedel vilket är ett av flera inslag i LaRouches politik som Tremonti stöder.

Peterlini sa i ett tal, att han och LaRouche sedan 2002, dvs redan innan finanskrisen utbröt, behandlas som en sorts Kassandra: "Mitt kall är inte identiskt med Kassandras, men jag är mycket bekymrad. Sedan 2002 har vi varnat för krisen. Precist uttryckt, lämnade vi in vårt första utkast om finansbubblan till senaten den 27 februari 2002."

Då lyssnade man inte på varningarna, fortsatte Peterlini, men "idag hänvisar alla till behovet av ett Nytt Bretton Woods system, också finansminister Tremonti".Och om skräppapperna sa Peterlini: "Vi stödjer Tremonti: Låt dem gå under."

Debatten stärkte Tremontis position inför det kommande G8-toppmötet i Rom den 29 -31 juli. Nu kan han med all rätt åberopa att hela senaten, majoriteten och oppositionen, står bakom hans politik att inte rädda det bankrutta finanssystemet med skattemedel.