Sudan kämpar för utveckling

Sudans president står under attack på grund av landets utvecklingspolitik och inget annat. Vad som kan vara direkt "casus belli" (krigsorsak) för det brittiska imperiets styrkor är Afrikas största dammprojekt på årtionden. Sudan har under ledning av president Omar Al Bashir lyckats genomföra det både ingenjörsmässigt och ekonomiskt jättelika vattenkraftsprojektet Merowedammen över Nilen i norra Sudan. Den 4 mars kunde presidenten själv starta de två första av de tio planerade turbinerna och peka på vad de nykoloniala intressena bakom den Soros/Malloch-Brown-sponsrade Internationella brottmålsdomstolen ICC försöker stoppa. Dimensionerna på denna milstolpe för Afrikas utveckling är viktiga att känna till, om man vill förstå attackerna på Sudan i synnerhet och Afrika i allmänhet.

Merowedammen vid Nilens fjärde katarakt (vattenfall) är ett integrerat utvecklingsprojekt för vattenkraft, jordbruk, industri, transporter, stadsbyggnad och elektrifiering. Projektet har finansierats av Sudan, Kina och olika arabländer. Turbinerna har levererats av franska Alsthom och kraftledningar av ABB. Elkraften, när alla tio turbinerna beräknas vara igång 2010, kommer att vara på 1.250 MW och fördubbla landets elkapacitet. Den 18 mars i år kommer kraften att kopplas på i Northern State-regionen, när transformatorstationerna i Dongola, Dabba och Merowe startas. Den 23 mars kommer Merowes elkraft att nå River Nile State (centralregionen) och transformatorstationen Atbara, i juni Renk (södra), i oktober El-Obeid i Northern Kordofan (västra och centrala Sudan) och i april 2010 kommer de sista två turbinerna att gå igång.

Den 8 februari provstartades de två första turbinerna på 125 MW vardera och den 22 februari firades inkopplingen av Merowestationens eget elnät. I ett tal vid detta tillfälle sa landets ekonomiminister doktor Awad Ahmed Al-Jaz att regeringen är fast besluten att slutföra Meroweprojektet och pekade på hur det enar och sammanbinder alla delar av nationen. Energi- och gruvministern Al-Zubair Ahmed Al-Hassan sa, att Sudan behöver mer elkraft än Merowe kan producera och att det därför behövs fler dammar.
När president Al Bashir den 5 mars genomförde den stora ceremonin för invigningen av elkraftverket sa han, att regeringen skall hålla igång arbetsstyrkan genom ännu ett gigantiskt dammprojekt över Nilen vid Kajbar vid Nilens tredje katarakt och genom ännu fler elkrafts- och bevattningsprojekt, inklusive den utvidgning av den stora dammen i Blå Nilen som redan är igång söder om Khartoum.

Northern State-regionens guvernör Adil Awad sa, att Merowedammen kommer att bidra kraftigt till välståndsutvecklingen för alla sudaneser. Förre utrikesministern doktor Hussein Sulieman Abu Salih sa, att dammen är en milstolpe i Sudans historia och en seger för landets vilja till frihet. Ordföranden för parlamentets utskott för jordbruk och djurhållning professor Al-Amin Dafaallah sa, att dammen kommer att reducera kostnaderna för jordbruket och betonade att fördämningen kommer att bevattna mer än en miljon feddan (1 feddan = 1 oxgång= 0,42 hektar) och på ett avgörande sätt öka veteproduktionen i landet, förutom att projektet kommer att öka fisket och turismen. Förre finansministern Ibrahim Moniem Mansour beskrev projektet som ett mirakel med tanke på den blockad Sudan är utsatt för och pekade på hur viktig elkraften från dammen är för möjligheterna att utveckla industrin.

En första presentation av Merowedammen i Sudan som "En modell för hur fattigdomen kan utrotas" av Hussein Askary publicerades i Monitor/Fysisk ekonomi maj 2008.  En längre rapport om detta projekt och Sudans jordbrukspotential på engelska av Hussein Askary publicerades i Executive Intelligence Review den 18 juli 2008 under titeln: "Defying Britain's Genocide System: Sudan's Great Project in Agriculture."

Lyndon LaRouche har pekat på att det är precis denna typ av projekt som är avgörande för Afrikas framtid och att det är just detta som USA och Europa kan och bör bidra till, i stället för att stänga sin industri. Men det är just detta som Storbritannien har fasat för i mer än hundra år.