Reinfeldt utsätter EU:s Östländer för ekonomisk fascism

EU är på väg att upplösas sedan helgens toppmöte slagit fast att EU-medlemstaterna i Öst inte får något stöd från de gamla rikare EU-länderna. De östra EU-länderna hänvisas i stället till Internationella Valutafonden och en ny chockterapi med drakoniska åtstramningar på statsutgifter och välfärd.

Orsaken är att speciellt Sveriges, Tysklands och Österrikes banker har öst ut miljarder till Östra Europa i en konsumtionsbubbla som nu har spruckit. De svenska bankerna har lånat ut 450 miljarder kr i enbart Baltikum. Mest illa ute är de Österrikiska bankerna som har utlåning i öst motsvarande 80 procent av Österrikes BNP. Eftersom räntan var lägre valde många östeuropéer lån i utländsk valuta och riskerar nu att få stora problem om deras valuta devalveras. Många av dessa lån är i Schweizerfranc. Precis som med de amerikanska subprimelånen har bankerna alltså lånat ut till folk som egentligen inte kunde betala, men dessa lån utgjorde en grund för värdepapperisering av lånen som bankerna kunde sälja vidare och göra till utgångspunkt utgivning av ännu mer värdepapper i finanssystemets pyramider. Enligt Nomura Group är över en fjärdedel av de Östeuropeiska bankernas tillgångar klassificerade som "toxic" (giftavfall).

De investeringar i produktion som västländer gjorde i öst på 1990-talet handlade mest om låglöneproduktion av konsumtionsvaror, inklusive bilar, som nu tappar försäljning pga krisen. Följden har blivit en hotande bankkris i öst, som således kan leda till att resten av EU exploderar både finansiellt och politiskt.

Egentligen skulle EU:s östra medlemsländer behöva ett stimulansprogram av infrastrukturinvesteringar och andra realinvesteringar. De fonder EU har för detta, EBRD och EIB, används nu i stället till ett stödpaket på 24,5 miljarder euro till banksektorn i öst, allt för att bankerna i väst inte skall gå omkull. Svenska Riksbanken har dessutom just givit Estlands Centralbank 10 miljarder kr i lån, precis som man tidigare givit till Lettland. Det är indirekt ännu mer stöd till de svenska bankerna.

Hemkommen från EU:s toppmöte intervjuades Fredrik Reinfeldt i TV-programmet Agenda på söndagen den 1 mars. Han slog benhårt fast att Sverige, precis som Tyskland, inte skulle hjälpa EU:s Östländer. Varje land måste hålla ordning på sin statsbudget, sa han iskallt och tvingar därmed dessa länder till massiv åtstramning av välfärden under Internationella valutafonden. De Östländer som sitter fast i euron kan inte devalvera, och de som har egna valutor skall tvingas hålla en fast växelkurs för att de svenska bankerna inte skall gå på pumpen.

Trots sin skyddande hand över de svenska banksystemet använde Reinfeldt högtravande ordalag som att "protektionism får inte skada andra länder". Detta hyckleri är bara för mycket, om man dessutom betänker att Reinfeldt självt har låtit svenska kronan devalveras 24 procent mot euron och 50 procent mot dollarn sen i somras. Denna svenska devalvering, som direkt slår mot våra grannländer, satte fart när svenska räntan sänkteskraftigt. Att politiken är helt avsiktlig, klargjordes då vice Riksbankschefen Lars E Svensson talade om "Penningpolitik vid nollränta" den 17.2 på SNS i Stockholm. Han förespråkade devalvering vid nollränta och sedan han pratat ned svenska kronan började den, mycket riktigt, en ny kraftig nedgångsperiod.

Alla som nu hör rapporterna från Lettland om hur statsanställda måste skära ned lönerna med 15 procent och om stängningen av institutioner för handikappade barn, måste veta att detta görs för att värdet på svenska bankaktier och värdepapperspyramiderna skall upprätthållas. Annars kunde bankerna både där och här hemma dras igenom en rekonstruktion. Då hade de gamla värdepappren kunnat frysas och bankerna kunde ha öppnats på nytt utan skulder. Då skulle endast ett minimalt bankstöd krävas för att hålla i gång betalningssystemet och ge lån till företagen. Det är detta LaRouche beskrivit det i sitt förslag för att rädda hus och hem och bankerna (HBPA), liksom svenska Banklagskommittéen i sin rapport om hur banker i kris kan hanteras (SOU 2000:66). LaRouches Nya Bretton Woods kan därefter stabilisera valutorna och organisera finansieringen av en återuppbyggnad av världens länder.

Fredrik Reinfeldt väljer, hellre än välfärd för Östeuropas barn, att, med egna devalveringstricks och utpressning av broderländer, försöka upprätthålla värdet på bankpappren och därmed fortsatt makt åt bankerna att styra krishanteringen. Att sätta finansiella värdepapper före människoliv är ren ekonomisk fascism. Alla länder har rätt att motsätta sig fascism och utländskt förtryck Det är vad EU:s Östländer gör just nu i en öppen revolt mot resten av EU. I sin omsorg om Västvärldens bankrutta finanssystem är Reinfeldt mycket effektivare än Miljöpartiet i att driva fram upplösningen av EU och euron, och detta lagom till dess att han skall ta över EU-ordförandeskapet i sommar.

EU beskrivs i en skämtteckning i den franska tidningen Les Echos idag den 3 mars, som ett kraschande flygplan. Ut ur planet hoppar Frankrike, Tyskland och Storbritannien med fallskärmar. Kvar i planet sitter EU:s Östländer som Polen, Tjeckien, Ungern osv., och de säger:

– Vi skulle inte ha gått med utan fallskärm!