Rüsselsheimresolutionen om bilindustrins framtid

I Opelhuvudstaden Rüsselsheim, där också Saab-bilar utvecklas och tillverkas, höll Schillerinstitutet en internationell konferens den 21 - 22.2 2009. Konferensen med 350 deltagare från 25 nationer, som hölls på temat "Världsekonomins återuppbyggnad efter systemkrisen", antog följande slutresolution om bilindustrins framtid:

Hotet mot Opel, just här i denna stad där vi har vår konferens, visar dramatiskt vilken felaktig väg industripolitiken har slagit in på genom globaliseringen, speciellt under de senaste årtiondena. Skiftet från ett producentsamhälle till ett konsumentsamhälle har haft drastiskt negativa konsekvenser. Det värsta är det skandalösa förnekandet av människans rätt till utveckling och framåtskridande. Denna rätt kan endast förverkligas om den mänskliga kreativiteten inriktas på att finna verktygen, som gör att underutveckling och förtryck, svält och epidemier - som hittills "ansetts" kroniska - en gång för alla kan ersättas av en ny ekonomisk och social ordning, som inte känner några gränser för den fulla utvecklingen av mänsklighetens potential. I annat fall kommer mänskligheten att gå in i en långvarig, ny mörk tidsålder.

Det finns ett enormt behov av fordon för jordbearbetning och skörd liksom för utbyggnad av nödvändig infrastruktur, i stora delar av världens utvecklingsländer. Mänskligheten står inför den stora utmaningen att snabbt utveckla kapaciteten att producera miljoner sådana fordon, och erfarenheterna från bilindustrin kan i detta perspektiv vara till stor nytta.

Dessutom bör framtidens fordonsbränsle baseras på vätgas, som massproduceras med hjälp av högtemperaturreaktorer, eftersom bensinteknologin har nått sina gränser.

Vi kräver ett massivt uppbyggnadsprogram för den afrikanska kontinenten. Med 203 miljoner människor som lider av undernäring, varav 10 procent är barn under 15 i Afrika söder om Sahara, är Afrika i desperat behov av den verkstadskapacitet som nu riskerar att förstöras för evigt i industriländerna. Vi är övertygade om att det inte går att lösa dagens civilisationskris, om vi inte samtidigt löser Afrikas problem.

Vi anser att den enorma verkstadskapacitet som hittills använts för att tillverka bilar för individuella transporter, också har en framtid i utvecklingen av allmänna effektiva och billiga transporter för människor och gods. Detta kan bli möjligt genom revolutionerande teknologier som magnettåg för användning i såväl tättbefolkade stadsområden som för långa distanser mellan dessa regioner. Genom utvecklingen av sådana transportsystem kommer förut obeboeliga områden i världen att kunna göras beboeliga.

Dagens bilindustri, precis som de andra produktiva industrierna och deras kvalificerade arbetskraft, HAR en framtid, med detta synsätt. Det är hög tid att definiera en sådan ny, förnuftig uppgift för denna industri inom ramen för en ny, rättvis ekonomisk världsordning.

Låt oss se till, att ett första stort steg i den riktningen tas här i Rüsselsheim!


Läs vidare LaRoucherörelsens stöduttalande till manifestationerna för jobben och Saab i Trollhättan den 26.2 2009

Lyndon LaRouche om "Vad är produktivitet" på Rüsselsheimkonferensen


Vårt tyska systerparti BüSos valplakat för kampanjen i Hessen 2009: "Hessens framtid ligger i Afrika!"