LaRouche välkomnar Hillary Clintons beslut att besöka Asien

Hillary Clintons beslut att göra sin första resa som utrikesminister till Asien välkomnades av Lyndon LaRouche. Asien bildar tillsammans med Ryssland och Eurasien det område som LaRouche länge har pekat ut som avgörande för USA att liera sig med för att få till stånd en Ny Bretton Woods-politik. LaRouche har understrukit att en överenskommelse mellan stormakterna USA, Ryssland, Kina och Indien om en finans- och valutapolitik i linje med Franklin D. Roosevelts Bretton Woods-politik är det enda som nu kan hindra att världen går in i en ny mörk tid.

Om Clinton hade rest till Europa skulle det ha varit helt bortkastat, sa LaRouche.

- I Europa pratar man i praktiken med en som är död. Lämnat åt sig självt är Europa hopplöst.

- Därför gjorde Clinton rätt i att resa till Asien. Det är där, med Ryssland och de stora asiatiska länderna, som överenskommelsen måste träffas. Vi kan glömma Europa tills vidare. De måste ändra sig, ändra sitt perspektiv. De är alldeles för hårt knutna till britterna. Européerna är knutna till britterna, och så länge de är det kommer de inte att kunna fatta något kompetent beslut

- Det enda stället där man kan åstadkomma en kompetent lägesförändring är i Eurasien, med Ryssland, Kina, Indien och de andra asiatiska länderna. Och hon gör rätt i att åka till Asien, eftersom det är där hon måste börja förhandla för USA:s räkning ifråga om samarbete, förklarade LaRouche.

Clinton anlände den 16 februari till Japan där hon sa att USA och Japan "måste arbeta tillsammans om att ta itu med den globala finanskrisen". Därifrån reste hon vidare till Indonesien, Sydkorea och Kina.