LaRouche: Geithner borde göra en pudel eller avgå

Finansminister Timothy Geithner borde antingen be president Obama om ursäkt för de fruktansvärda misstag han begått, eller avgå. Det sa Lyndon LaRouche i ett uttalande den 16 februari med anledning av Geithners envisa försök att rädda det hopplöst bankrutta amerikanska banksystemet. Källor med tillgång till Obamas ekonomiska team uppger att Geithner är "undfallande mot bankerna" och att hans idé om ett offentligt-privat partnerskap för att ta över alla pestsmittade papper från alla de stora amerikanska bankerna bara är en undanflykt för att slippa be kongressen om ett nytt räddningspaket på ytterligare 2-3.000 miljarder dollar.

- Han flyger högre än vingarna bär, konstaterade LaRouche.

- Det självklara alternativet, det alternativ som jag har förklarat, upprepade gånger, sedan min webcast den 25 juli 2007, är att hela Federal Reserve-systemet dras genom ett ordnat konkursförfarande och omorganiseras, så som föreskrivs i författningen. Geithner har hittills inte visat någon vilja att ta till denna nödvändiga åtgärd.

- Därför, sa LaRouche, kan Geithner antingen säga att han gjorde fel, be presidenten om ursäkt och lägga om politiken direkt. Annars borde han avgå. Om han faktiskt väljer att avgå så skulle det vara för presidentens skull. President Obama behöver stärkas. Han måste vara fri att handla, på rätt sätt, för att ta itu med denna den värsta finanskrisen i vårt lands historia. Presidenten måste ha tydligt stöd från de berörda ministrarna för den drastiska kursomläggning som den här krisen kräver. Om Geithner inte kan ge ett sådant tydligt stöd till utlysandet av ett nationellt och globalt ekonomiskt nödläge, och genomförandet av ett konkursförfarande, då är jag rädd för att hans fortsatta närvaro bara kommer att sänka presidenten.