Läs LaRouches trilogi om ekonomisk och fysikalisk rumtid!

Den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche har just låtit publicera den tredje och avslutande delen i en serie uppsatser han skrivit som svar på en fråga som ställdes under hans internetforum den 22 januari.

Denna fråga kom från en grupp ekonomiska rådgivare till Barack Obamas nya regering, baserade på universiteten Stanford, Berkeley och Princeton. Sedan november i fjol har gruppen arbetat på LaRouches funktion "trippelkurvan" som en modell för ekonomisk analys. Frågeställarna sade att ingen numera kan tvivla på att denna funktion korrekt har lyckats definiera dagens situation, och undrade sedan hur LaRouche kunnat utveckla denna modell redan långt innan dagens finansinstrument, som finansiella derivat, ens existerade.

Som ett tillägg till det muntliga svar han gav under sin webcast, har LaRouche författat en trilogi som mer ingående diskuterar de grundläggande begrepp som är absolut nödvändiga för att förstå fysisk ekonomi.

LaRouche skriver i den första av de tre skrifterna:

"Min utomordentliga framgång [i webcasten] den 25 juli 2007 i att göra långsiktiga ekonomiska prognoser för avgörande utvecklingar i världens ekonomiska system, borde vid det här laget utgjort överväldigande bevis för nödvändigheten av att överge det som fram till nu varit de ledande antagandena om ekonomi, av regeringar och andra, och i stället anta nya, lämpligare principer, som stämmer överens med de validerade metoder för prognoser som använts av mig."

Den andra skriften introducerar han så här:

"Min rapport 'Nations as Dynamical' avslutades med en skissering av ekonomens arbetsdefinition för fysikalisk tid, i motsats till klocktid. Som ett fortsatt svar på samma fråga som ställdes muntligen på min webcast den 22 januari, fokuserar jag nu på de viktiga implikationerna av den fysikaliska rumtidens roll som sådan. Jag kommer att jämföra fysikalisk tid, som ett begrepp om en princip om fysikalisk rumtid, med det relaterade begreppet fysikaliskt rum."

I den sista delen går LaRouche särskilt in på vad detta har för betydelse för den nya amerikanska ekonomiska politiken under president Barack Obama.

Triologin läses på LaRouche PAC:s webbplats:

What is A Nation?
NATIONS AS DYNAMICAL

More on Physical Time:
THE MEANING OF PHYSICAL TIME

The concluding document of a series:
NOW COMES ECONOMIC TIME


Lyndon LaRouche på webcasten den 11 februari 2009