VIDEO: Miljörörelsen och rasismen

Vad är mänsklig ekologi?

Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, berättar om miljörörelsens rasistiska rötter: Hur miljöfanatismen skapades av samma oligarki som tidigare gav oss nazisternas rasbiologi och det brittiska imperiets globala slaveri.

Den gamla historien om Prometheus, skriven av Aischylos, är väldigt viktig för dagens situation. Elden, som Prometheus tog från de olympiska gudarna och gav till människorna, representerar kunskap: Att bygga hus, odla mat, sy kläder och använda astronomi för att navigera. Idag innebär det att människor runtom i världen ska få använda modern teknologi, som t.ex. kärnkraft, för att genom vetenskaplig och teknologisk utveckling höja sin levnadsstandard och utveckla sina länder.

(Ur LaRoucherörelsens veckorapport den 12 februari 2009.)

Läs Hussein Askarys två artiklar från pamfletten Ekonomi & kreativitet:

Miljörörelsens rasistiska rötter

Vad är mänsklig ekologi?