Vindkraft och solkraft dödar!

I en just översatt artikel om de förödande effekterna av både vind- och solkraft, skriver Larry Hecht, från LaRoucherörelsen i USA: "Varje gång som någon nämner vind- eller solkraft som lösningen på
vårt behov av energi, så borde du se framför dig en miljard eller fler
döende och svältande barn. Om du ännu inte förstår varför, så är det
förlåtligt. När du har kommit till slutet av den här artikeln har du
försetts med begrepp och fakta som gör att du både kan förstå denna
fula sanning, och agera för att förhindra den."

Artikeln heter: "Gratis" energi kostar fruktansvärt mycket Läs hela artikeln här

Larry Hecht är chefredaktör för den populärvetenskapliga tidskriften 21st Century Science & Technology

Mer om vindkraft av samme författare finns i artikel: Varför fungerar inte vindkraft?

Mer om Al Gore och klimatsvindeln finns här

Mer om kärnkraftens nödvändighet för att återindustrialisera Sverige finns här och här och här

Utvecklingspotentialen i kärnkraft som aldrig kan uppnås med vindkraft, beskrivs i artikeln om Framtidens ekonomi är en Isotopekonomi

Tidskriften EIR har sammanställt sina artiklar på engelska om kärnkraft