Kärnkraft JA har vunnit!

Efter mer än 30 års kamp för utbyggnad av kärnkraften har LaRoucherörelsen i Sverige – EAP vunnit! I folkomröstningen om kärnkraft 1980 var EAP det enda partiet som sa Ja till kärnkraft medan alla andra partier stödde folkomröstningens tre avvecklingsalternativ. Ett efter ett har partierna, efter orimligt dyra statliga satsningar på skrämselkampanjer och steril ”alternativ energi”, förstått att kärnkraften måste byggas ut för att landet skall överleva som industrination.

I ett uttalande samma kväll av partiordförande Hussein Askary välkomnades regeringens beslut att häva avvecklingslagen och tankeförbudslagen, men inte beskedet att utbyggnaden får vänta p.g.a. brist på pengar i budgeten. Askary krävde ett omedelbart kraschprogram för att bygga nya reaktorer, som en del i en infrastruktursatsning för att lyfta Sverige ur krisen.

– Det är fel att det inte finns pengar i budgeten till att bygga nya kärnkraftverk, när regeringen två dagar innan satsat 50 miljarder i bankerna och tidigare ställt upp med 2.000 miljarder i stöd och garantier till bankerna.

– Regeringen måste först sluta kasta statens pengar i bankernas svarta hål som är fulla av giftiga värdepapper, sa han. I stället måste regeringen sätta banker i kris i konkurs, frysa deras påstådda tillgångar och skulder för konkursutredning och genast öppna dem igen med statens garantipengar som nya banker. Bara med de nya bankerna kan alla stödpaket nå fram till industri och investeringar.

– Regeringen kan gå utanför den nuvarande budgeten genom att avskilja alla statliga investeringar i en speciell kapitalbudget som man kan låna till från Riksbanken. Det gjorde regeringen i princip redan i höstas när man vid sidan av budgeten gav garantier till bankerna med gigantiska summor. Med igångsättningen av kärnkraftbyggen och andra infrastrukturprojekt kan regeringen därefter upprätthålla en bättre balans i den övriga (drift)budgeten genom ökade skatteinkomster från alla dem som kommer i arbete. På samma sätt kan regeringen hjälpa kommuner ur krisen genom att sprida ut projekten på så sätt att de ökar skatteinkomsterna tillräckligt för att få budgetarna att gå ihop igen.

– Kärnkraften måste byggas genast, inte sen, sa Askary.


VIDEO med Hussein Askary: Kärnkraft? JA TACK!


Mer om kärnkraftens nödvändighet för att återindustrialisera Sverige:
Vi kan skapa en miljon nya produktiva jobb i Sverige - och rädda fordonsindustrin!
Bygg jordens nästa 50 år med LaRouche

Tidskriften EIR har sammanställt sina artiklar på engelska om kärnkraft.

Denna dossier innehåller: