RIIA: "Matkris i Storbritannien inte otänkbar"

Den brittiska elitens tankesmedja nummer ett, Royal Institute for International Affairs (RIIA), uppmanar den brittiska regeringen att agera för att "ändra konsumtionsmönster och metoder inom livsmedelsproduktionen", inför hotet om en "matkris i Storbritannien".

RIIA, ibland kallad Chatham House, gick den 3 februari ut med en rapport om livsmedelssituationen i världen och vad den innebär för Storbritannien, betitlad "Food Futures: Rethinking U.K. Strategy". I inledningen skriver man:

"Under de närmast följande decennierna kommer det globala livsmedelssystemet att sättas under förnyat tryck från de sammantagna effekterna av sju grundfaktorer: befolkningstillväxt, nutritionsövergången, energi, mark, vatten, arbetskraft och klimatförändring. De sammantagna effekterna kommer att verka hindrande på livsmedelstillgången och om ingenting görs finns en reell möjlighet att efterfrågeökningen kommer att hinna ikapp den ökade globala livsmedelsproduktionen. Effekterna för utvecklingsländerna skulle bli förödande. Även de utvecklade länderna kommer att påverkas. Förväntningarna om riklig tillgång till allt billigare mat kan sättas på prov. Storbritannien kan inte längre kosta på sig att ta sin livsmedelsförsörjning för given."

Mindre än hälften av maten som konsumeras i Storbritannien har producerats där. En knapp tredjedel kommer från andra EU-länder och resten från övriga världen. Om man tittar på prisutvecklingen från juni 2005 till juni 2008 så steg priset internationellt sett på smör med 74 procent, på kyckling med 62 procent, på amerikanskt vete med 120 procent och på mjölkpulver med 69 procent. Även om priserna nu har fallit tillbaka något så har konsumenterna i Storbritannien drabbats mycket hårdare än i andra europeiska länder. I Storbritannien toppade matprisinflationen på 12,8 procent i augusti förra året, jämfört med 6,7 procent i Frankrike och 7,1 procent i USA.

Det betyder, skriver RIIA i sin rapport, att "en del av förändringseffekterna redan är kännbara. De globala matpriserna blir föremål för allt kraftigare svängningar, vilket tvingar fram handelsmässiga och politiska försvarsreaktioner som gör att marknaden inte kan fungera normalt. Världshandelns strukturer kan komma att sättas under allt hårdare tryck när fortsatt tillgång till knappa resurser blir ett strategiskt problem för många länder. Storbritannien, som är beroende av ett fåtal kritiska leverantörer och tillförsel från världsmarknaden - av bl.a. sojabaserat djurfoder och fosfatgödningsmedel - är inte immunt mot en sådan utveckling. En matkris i Storbritannien är inte otänkbar."

Britterna själva är självklart inte så dumma, eller självmordsbenägna, att de går på sin egen frihandelspropaganda.