Häv sanktionerna mot Zimbabwe - Stoppa koleran!

WHO:s tjänsteman säger att Zimbabwes koleraepidemi påminner om "medeltidens vanmakt"

De internationella sanktionerna mot Zimbabwe har skapat en situation i landet som bara kan liknas med massmord. Koleraepidemin, som redan har drabbat mer än 60 000 människor och skördat 3 200 liv i och omkring storstäderna, sprider sig nu till landsbygden, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Och medan tusentals miljarder dollar öses på insolventa banker i Europa och USA, har världen misslyckats med att samla bara några miljoner dollar som kan avgöra skillnaden mellan massdöd och överlevnad för miljoner människor. Detta, uppmanade Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det internationella Schillerinstitutet, den 2 februari, kan under inga omständigheter tolereras. Regeringar och andra institutioner i hela världen måste uppmanas ta sitt ansvar att agera snabbt och utan politiska sofisterier.

Den dödligaste kolerautbrottet i Afrika på 15 år har tagit fart på sistone med 1493 nya fall, inklusive 69 rapporterade dödsfall, under enbart de senaste 24 timmarna (fram till den 2 februari), rapporterade WHO. Nya fall rapporteras nu från alla 10 provinserna i landet. Huvudstaden Harare, särskilt i förorten Budiriro sydväst om staden, står för flertalet av fallen, med orterna Beitbridge i provinsen Matabeleland South och Mudzi i Mashonaland East i andra hand.

Det nuvarande utbrottet är det största i Zimbabwes moderna tid och är dessutom utom all kontroll. Situationen är så allvarlig att i den epidemilogiska veckan som slutade den 20 december, bevittnades 5000 nya fall av smittan -- en ökning av antalet smittofall per vecka och en ökning av antalet dödsfall utanför behandlings- och hälsocentra.

David Heymann, WHO:s vice generaldirektör, sade i en intervju med den franska tidningen Le Monde att "det värsta" scenariot tyvärr håller på att bli verklighet, och att det påminner mycket om förödelsen som kom med medeltidens epidemier "när man inte visste någonting om sjukdomens smittmekanismer eller spridningsvägar". På frågan om hur denna "tillbakagång i sjukvården" gått till, pekade Heymann på kollapsen av sjukvårdens infrastruktur i landet, där antalet sjukvårdsanställda minskades på grund av att regeringen inte längre kunde betala deras löner.

– Du måste förstå att många av dem har helt enkelt inte de nödvändiga medlen för att ta sig till jobbet. Samtidigt har många personer som direkt hotas av smittan i många av provinserna inte några medel för att ta sig till befintliga vårdcentra för att söka hjälp. Den här situationen tar faktiskt oss tillbaka till den vanmakt som rådde under koleraepidemierna under medeltiden, trots att folk idag är bättre informerade globalt... Allmänt talat är de dagliga svårigheterna som sjukvårdspersonalen bemöter mycket enkla: det handlar om att dela ut paket innehållande vätska och saltorallösningar för att kompensera vätskeförlusten hos de smittade, och samtidigt dela ut andra produkter som desinfekterar dricksvattnet.

WHO uppmanade bidragsgivande länder at hjälpa till med lönebetalningen till tusentals zimbabwier som arbetar i vården för att möjliggöra utdelningen av salthaltiga orallösningar och klortabletter till samhällen och för att informera befolkningen om smittskydd och behandling av kolera. Detta upprop gjordes av WHO i samband med FN:s försök att samla bidrag internationellt till Zimbabwe, där FN menar att 5,5 miljoner människor är i behov av FN:s hjälp för att klara en ökande brist på mat och en växande hyperinflation. Elisabeth Byrs, från FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, sade igår att INGA bidrag har mottagits än idag till detta upprop för att hjälpa Zimbabwe. Summan FN har räknat med är 567 miljoner dollar.

För att få stopp på koleraepidemin krävs mycket mindre än så. WHO:s ansvarige för Zimbabwe behöver bara 6 miljoner dollar för att få loss de nödvändiga medicinerna och betala utländsk personal. Av detta har man endast fått in 3,4 miljoner, så det som omedelbart saknas för att komma igång är 2,6 miljoner dollar. Detta bör ställas i kontrast till de tusentals miljarder dollar som regeringar nu kastar bort i finanssektorns svarta hål.

I en intervju med amerikanska veckotidskiften Newsweek, pekade Zimbabwes centralbankschef Gideon Gono på de internationella sanktionerna mot Zimbabwe som orsaken till landets ekonomiska problem. Gono visade ironin i situationen i världen under nuvarande finanskrisen, när han tillade att Internationella Valutafondens krav att USA trycker mer pengar för att bemöta finanskrisen var "ett indirekt godkännande" av hans metod som har lett till hyperinflation i Zimbabwe.

– Jag har börjat se att hela världen just nu är i en fas där alla gör just vad de har sagt till mig att inte göra, påpekade Gono.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP uppmanar den svenska regeringen och dess organ att bryta med den brittiska sanktionspolitiken mot Zimbabwe och acceptera den politiska överenskommelsen som oppositionen och regeringen har kommit fram till för att bilda en samlingsregering. Därmed måste vi acceptera Zimbabwes folks politiska vilja, häva de internationella sanktionerna och hjälpa landet komma över den nuvarande dödliga krisen. Det är inte längre moraliskt acceptabelt att stödja eller hålla tyst om en sanktionspolitik som leder till massmord.

VIDEO med Hussein Askary (från veckorapporten den 5 februari)