Tremonti läxar upp Reinfeldt i Davos

Två diametralt olika synsätt på lösningen med en "bad bank" konfronterade varandra i Davos, berättade den italienska dagstidningen Corriere della Sera igår. Under en paneldiskussion om vilken politik Europa bör föra, där bl.a. EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och ECB:s ordförande Jean-Claude Trichet deltog, tog Italiens finansminister Giulio Tremonti åter upp idén om att "sterilisera" det giftiga avfallet i finanssystemet, genom att lägga det i en "bad bank" (dålig bank), men samtidigt frysa det, i stället för att köpa upp det med skattebetalarnas pengar.

Vår egen statsminister Fredrik Reinfeldt, som hade ordet före Tremonti, hade just talat sig varm för idén om en "bad bank" med statliga pengar, och lagt fram "Sveriges erfarenhet" från bankkrisen i början av 1990-talet som ett "framgångsrikt" precedensfall.

"Helt i motsats till varandra är synen på hypotesen om att skapa en 'bad bank'", skriver Corriere. "Reinfeldt tar fram den positiva erfarenheten i Sverige på 1990-talet. Tremonti avvisar i stället varje operation som betalas av skattebetalarna. Han föreslår i stället en kostnadsfri 'sterilisering' av dessa tillgångar, eftersom de ändå är värdelösa nu."

Tremontis förslag, som han upprepade på en presskonferens, betonas även bland huvudrubrikerna i den italienska finanstidningen Il Sole 24 Ore: "Den dåliga banken ska inte vara en börda för medborgaren; Ministern pekar på 'anarkistiska finanser'; Den enda rimliga vägen ut är 'sterilisering av det giftiga avfallet'."

"Hypotesen om en dålig bank -- citeras Tremonti för att ha sagt -- dvs. ett medel för att absorbera bankernas förgiftade tillgångar, kan implementeras, men endast under förutsättningen att inga skattepengar används. Detta är inte bara rätt val, utan ett nödvändigt val. Jag tänker på en mekanism för segregering, eller snarare sterilisering, som kan ha en transparenseffekt, utan att betala med skattebetalarnas pengar, som måste användas för att skydda familjernas besparingar och nationella industrier. Sterilisering av giftiga tillgångar är den enda rimliga vägen, eftersom mängden med derivat inte kan återfinansieras av någon, inte ens av staten."

Tremonti drev även på för sin gamla idé om europeiska "unionsobligationer" för att finansiera infrastrukturprojekt -- en välment men orimlig idé, eftersom EU inte kan ge ut några krediter såvida man inte formellt blir en superstat.

Chefen för det tyska sparbanksförbundet, Herbert Haasis, uttryckte också sitt motstånd mot idén om en bad bank, eftersom det skulle belasta skattebetalarna med problem som från första början skapats av bankerna. Haasis talade i Berlin strax innan ett regeringsmöte om "bad bank"-frågan.

Frågan om en "bad bank" diskuterades av Hussein Askary och Ulf Sandmark i förra veckans veckorapport (16 januari). Avsnittet om skillnaden mellan Bo Lundgrens skräpbanker och EAP:s lösning finns även som ett separat videoklipp på YouTube.

Se paneldiskussionen här: