På IVA gick luften ur klimatbluffen

Klimatbluffen håller på att rivas upp. Det framgick av det seminarium som Ingenjörsakademin arrangerade i Stockholm den 16.1. Där fick klimatskeptiker äntligen debattera med professorn i dynamisk meterologi Erland Källén som annars brukar framträda i sammanhang där han får vara oemotsagd med den officiella linjen att en klimatkastrof hotar genom jordens uppvärmning förorsakad av människans utsläpp av växthusgaser. Källén gick igenom resultaten från sina datormodelleringar av klimatet och varnade för att temperaturen kunde stiga med mellan 1,5 och 6 grader, världshaven kunde stiga med en halv meter och glaciärerna smälta. Sverige ”riskerade” att få samma klimat som Paris, men värst skulle det bli för låglänta länder som Bangladesh som kunde översvämmas.

Professorn i oceanografi vid Göteborgs universitet Gösta Walin slog fast:
- De åtgärder som föreslås saknar betydelse. Om vi lägger ned Sverige spelar det ingen roll. Kina och Indien kommer att öka förbränningen av kol. Vi kommer inte kunna göra något åt det (koldioxidutsläppen). Det är bortkastad idioti.

Han nämnde Sternrapporten som vill minska Kinas och Indiens koldioxidutsläpp och frågade:
- Vill de starta krig? Det ligger en inbyggd rasism där som är läskig!

Walin menar att diskussionen, om att temperaturhöjningen är orsakad av människan, skapar ett felaktigt fokus, som får den att framstå som alarmerande. Han pekade på att det inte finns någon risk för att klimatet skenar, som det spekuleras om med tal om ”tipping point” och ”run away”. Effekten av ökad koncentrationa av koldioxid är logaritmisk, dvs om en fördubbling av koldioxidhalten (från 280 till 560 ppm) ger 1 grad Celsius i uppvärmning, så krävs en fyrdubbling (1120 ppm) för att uppnå 2 graders uppvärmning. Om den hittills observerade  temperaturhöjningen på 0,7 grader antas helt bero på ökade koldioxidhalter (vilket är långtifrån säkert)  är den eventuella framtida temperaturhöjningen av ökad koldioxidhalt antingen godartad eller försumbar.

- Det är första gången i världshistorien någon oroat sig för en temperaturhöjning på 0,7 grader. Alltid annars har man glatt sig, sa han.

Andra punkter han tog upp var att Golfströmmen är robust genom Atlantens höga salthalt och att de senaste rapporterna från Burkina Faso är att öknarna i Afrika krymper. IPCC:s trovärdighet är borta efter deras klimatalarm när temperaturen toppade 1998 då IPCC, utan att kolla den, pekade på hockeyklubbskurvan. Det är den kurva Al Gore använder sig av när han säger att världen på tusen år aldrig har haft en sådan dramatisk temperaturhöjning.

-    Den kurvan var ett falsarium, sa Walin och visade sedan den riktiga kurvan med de höga temperaturerna på medeltiden.

När moderatorn tog upp Al Gore blev det ett buller i bänkarna av protester från de annars stillsamma äldre företagsledarna, forskningscheferna och ingenjörerna i publiken. Moderatorn hade krävt att alla inlägg skulle vara sakliga och hålla sig till vetenskap. När hon nämnde Al Gores film ropades det:

-    Nej, vi skall tala vetenskap!

Det speciella med denna diskussion var att också industriledaren Per-Olof Eriksson deltog i kritik. Samma dag hade han skrivit en artikel i Dagens industri med rubriken: ”Nu är jag ännu säkrare på att klimathotet är en bluff” där han varnar företagsledare för att bygga några affärer på koldioxid är farligt. Han skriver:

”Min ståndpunkt kvarstår: jorden har genomgått mycket större temperaturförändringar genom tiderna – och utan att "tippa". Under den tid man har mätt koldioxidhalt och jordtemperatur med någon precision finns heller inget samband mellan de två kurvorna. Trots alla påståenden om motsatsen visar fyra oberoende mätinstitut ingen temperaturökning de senaste tio åren – trots en fortsatt ökning av koldioxid."

"Eftersom det historiskt varit mest istid bör vi mest oroa oss för en sådan. Med denna utgångspunkt har jag efterfrågat de bevis som IPCC anser sig ha för att vi orsakar en galopperande uppvärmning. Svaret blir oftast att man inte hittar någon annan förklaring till temperaturhöjningen på 0,7 grader under 1900-talet och att deras datormodeller visar att det med 90 procents sannolikhet blir 1,5 till 6 grader varmare om 100 år om vi inte bromsar koldioxidhalten i luften. Mina erfarenheter som teknisk fysiker säger mig att för att göra sådana modeller av jordens komplicerade energisystem måste man göra många antaganden som kommer att bestämma slutresultatet. Man kan således bevisa vad man vill."

"Vi borde ägna forskningen åt att förstå vad som orsakar växlingar i jordens klimat och hur vi kan anpasa oss. Det finns många förklaringar som alla är kopplade till solen och vår färd genom universum, men ingen vet säkert.”

Vid seminariet delade LaRoucherörelsen ut en artikel av Larry Hecht om just solens inverkan på klimatet allteftersom jordaxeln och jordens bana runt solen ändras. Dessa förhållanden gör att forskar i Ryssland nu varnar för en nära förestående istid eftersom jordaxelns lutning längst bort från solen står just så som när istider börjar. Detta presenteras av LaRouches ungdomsrörelse på en ny video på engelska på LPACTV.

Detta seminarium, där vetenskapsmän och industriledare tillsammans fick diskutera  det fortfarande i politiken allenarådande klimathotet, är en vändpunkt. Det innebär att de som varit skeptiska nu har kommit samman och sopat bort argumenten från Sveriges främsta vetenskaplige företrädare för klimatbluffen. Det innebär att inneslutningen av denna debatt är bruten även i Sverige.

LaRouche har pekat på att det nu är viktigt att driva på riktiga åtgärder för att lösa krisen utan de hinder som klimatdebatten har lagt upp. Speciellt handlar det om att snabbt få igång kärnkraftsutbyggnaden och se till att solenergin får tas om hand av den överlägset bästa solfångaren: klorofyllmolekylen!

Se hela IVA seminariet på Theclimatescam.se