”Yes, we can” stoppa knarket!

LaRoucherörelsen i USA lägger fram ett förslag till Obama-administrationen om hur knarkhotet kan avvärjas. Genom sin tidigare Stoppa knarket!-kampanj har LaRoucherörelsen i Sverige många gånger beskrivit hur detta kan gå till. Nyckeln är att använda nationalstatens överlägsenhet både genom rättssystemet och tekniskt för att komma åt narkotikahandeln.

1) Det första är att slå ut narkotikan redan på produktionsstadiet. Det görs bäst genom en kartläggning av alla odlingar med hjälp av satellitsystemet Landsat för övervakning av jordbruksproduktionen. Med hjälp av detaljerade kartor kan sedan besprutning av odlingarna ske från luften med ofarliga ogräsmedel. Knarkproduktionen kan på detta sätt minskas med 90 procent.(Med tanke på narkotikans farlighet för människor, ekonomisk tillväxt och därmed förmågan att hålla rent i naturen, blir alla miljöargument mot en sådan tillfällig användning av dessa ogräsmedel tämligen hycklande.)

2) Nästa steg är att införa NMR-teknik vid tullstationerna. Det är samma teknik som används vid magnetkameraundersökningar på sjukhusen i dag. Med denna teknik kan atomsignaturen för olika narkotikaslag igenkännas och hämtas fram ur godset. Med detta kan ytterligare åtta procent av narkotikan elimineras redan innan det kommer in i landet.

3) De återstående två procenten kan bäst fångas upp genom att staten i samband med omorganiseringen av finanssystemet inför en kontroll av den penningtvätt som är nödvändig för att narkotikahandeln skall fungera. I samband med alla transaktioner med skatteparadis införs deklarationsplikt av varifrån pengarna kommer. Denna omvända bevisföring gör det betydligt enklare för polis, tull och skattemyndigheter att följa transaktionerna och tvingar narkotikahandeln till betydligt mer lättspårade transaktioner med kontanter, ädelstenar och guld vilka i sin tur också kan sättas under deklarationsplikt.

Alla nationalstater kan, om de hjälps åt, hävda rätten att skydda sina befolkningar och att försvara sina territoriers suveränitet från de kriminella organisationernas pseudostater och ockupation. Det är klart att ”We can”!

Se LPACTV:

Läs mer i Executive Intelligence Review nr 48-49/2008 och nr 2/2009 på www.larouchepub.com