Brittiska imperiet hotar Obama med knarket

Med den tillträdande Obama-administrationen finns grund för optimism. Valet av Hillary Clinton till utrikesminister är en signal, men än tydligare är valet av justitieminister. Genom valet av Eric Holden har Barack Obama kommit på kant med den brittiske finansmannen George Soros och den grupp från Wall Street som finansierade mycket av hans valkampanj. Holden tar klart ställning mot legalisering av narkotika och har direkt utsetts till måltavla för alla de legaliseringsorganisationer som finansieras av Soros.

Av denna strid kan man förstå att narkotikan inte är någon sidofråga i finanskrisen. Krafttag mot narkotika från Obama-administrationens sida kan bli en strategisk faktor som kan avgöra möjligheten att få fart på ett uppsving i världsekonomin.

Narkotikan omsätter mest av alla varugrupper näst efter vapenhandeln och ger de gamla brittiska banker och nätverk som via skatteparadisen kontrollerar dessa summor en ständig tillgång till de extra finansiella resurser som kan avgöra varje större affär.

Narkotikan har en ännu större betydelse som strategisk faktor. Narkotikahandelns karaktär av stat i staten har samma effekt på upplösningen av nationalstaterna som globaliseringen. Man kan se det i dag i krigsherrefenomenet i många svaga eller havererade stater, vilket liknar medeltidens ultramontana feodala system i Europa där rövarbaroner styrde små och stora territorier. Narkotikan och dess krigsherrar finns oftast med i den serie krigsprovokationer världen just nu upplever. Krigen är specialriktade för att utlösa ett kaos som kan förhindra att de stora länderna USA, Ryssland, Kina och Indien kan samarbeta för att lösa finanskrisen.

Exemplet Mexiko

Knarkmaffiornas härjningar i Mexiko har lett till tusentals dödsoffer. Där har det gått så långt att  ett litet parti i det mexikanska parlamentet kallat Socialdemokratiska partiet (PSD) inte bara föreslagit legalisering av knarkmissbruket utan legalisering av hela knarkverksamheten. Inför sommarens parlamentsval uttalade partiets ordförande Jorge Carlos Díaz Cuervo den 5 januari i år att han vill öppna förhandlingar med knarkmaffiorna för att ”etablera klara regler för vem som producerar, var det produceras, vad som produceras; vem transporterar det och hur; vem säljer det och till vem kan det säljas, hur kan just den drogen säljas; vem kan konsumera det och var.” Även om PSD är ett litet parti har dess förslag understötts av en Soros-man på Harvard-universitetet, Jason Lakin, som har kallat detta PSD-förslag ”en strimma hopp” om att Mexikos ekonomiska kris skall kunna lösas.

En sådan kapitulation skulle snabbt leda till Mexikos upplösning som nation. Narkotikagängen driver sitt krig för narkotikan och kommer att snabbt förskjuta gränsen för vad som är tillåtet att plundra av samhälle och människor. De Soros-finansierade legaliseringskampanjerna handlar därför inte om ”eget” narkotikabruk utan om att återgå till den globaliserade världen efter 1880-talets opiumkrig där det brittiska imperiet fritt kunde handla med opium även på andra länders territorium.

Den afghanska bomben

En amerikansk svängning kan bli avgörande för att desarmera den bomb som håller på att tillverkas i Afghanistan, knarkbomben, som i sin verkan är mer förödande än atombomben. Förra årets skörd var rekordstor, hela 8 000 ton opium, vilket motsvarar ca 800 ton heroin, men den hålls till stora delar gömd någonstans, eftersom det är mer än världskonsumtionen. Med årets skörd i juni växer bomben enormt just som finanskrisen är på väg att kasta miljoner människor ut i arbetslöshet och social kris inte bara i Europas förorter, utan i hela Eurasien.
Den afghanska knarkbomben kan rekrytera hundratusentals till brottslighet, trafficking,  terrorism, kulter och korruption. Knarkmaffians makt att slå sönder nationalstater kommer att öka dramatiskt när missbrukare och ligamedlemmar driver på de kaotiska gatubråk bara de själva tjänar på.

Terrordådet i Mumbai 2008

Några fakta som kommit fram om terrordåden i Mumbai i oktober förra året kan öka förståelsen för hur brottsligheten används aktivt politiskt.

Terroraktionen i Mumbai genomfördes av terrorister som landsteg från gummibåtar. Frågan om vem som på land hjälpte dem att genomföra massakern togs upp i den indiska tidningen Indian Express den 29 oktober i en artikel med rubriken ”Dawood gav logistiskt stöd till Mumbaiförövarna.”

Där kunde man läsa att det var Mumbais knarkmaffialedare Dawood Ibrahim som hjälpte terroristerna. Dawood har figurerat i tidigare terroristattacker i Indien och finns sedan 2003 på USA:s terroristlista. De terrorister som Dawood samarbetade var av pakistanskt ursprung men enligt indiska tidningar var flera uppvuxna i Storbritannien och hade brittiska pass.

Med Dawoods inblandning står den brittiska kontrollen av hela terrordådet klar. Dawood ingår i den brittiskkontrollerade narkotikahandeln och har kontakter med den pakistanska underrättelsejänsten som har ett nära samarbete med Storbritanniens underrättelsetjänst MI6. Den narkotika han levererar kommer från Afghanistan där brittiska Nato-styrkor sköter bevakningen i de provinser som svarar för två tredjedelar av opiumskörden, fr.a. Hellmandprovinsen. Dawood är numera förutom i Pakistan baserad i Dubai, där britterna kontrollerar finanssektorn och hamnen, vilka blivit avgörande för narkotikahandeln.
Terrordåden i Mumbai är ett led i en hel serie strategiska provokationer som riktas mot den tillträdande
Obama-administrationen under  Bush/Cheneys sista tid. I augusti kom Georgienkonflikten, som nu fortsätter med Ukrainas gasbråk. Dagens Gazakrig ingår också i bilden. I Mumbai handlade det också om att driva fram en stormaktskonfrontation mellan Indien och Pakistan, som i sin tur stöds av Kina. Ytterligare en effekt blev att Pakistan flyttat soldater till den indiska gränsen bort från den afghanska gränsen just när heroinet är på väg ut till världens arbetslösa.

Vad driver Soros?

Den människosyn som det brittiska imperiet visat upp genom sin historia av slavhandel, rasism, påtvingad fattigdom och utsvältning, går igen i dag i det nutida brittiska imperiets knarkslaveri. George Soros är en brittisk agent också genom sin människosyn, när han spekulerar sönder valutor så att hela länder kastas ned i fattigdom och motiverar det med att ”om inte jag hade gjort det hade någon annan gjort det”. Detta synsätt tog han till sig när han som pojke i det av nazisterna kontrollerade Ungern deltog i Adolf Eichmanns utrensning av judar, trots att det var hans eget folk. Hans egen far ville rädda honom genom att låta en annan person ta över som fader, men tillsammans med denna nya ”fader” deltog George Soros aktivt i konfiskationen av judisk egendom. I ett förord till sin riktiga faders bok kallar George Soros detta för sin lyckligaste tid.

Att hjälpa till med massmord är precis vad Soros fortsatt att göra till denna dag med sin knarklegaliseringkampanj riktad mot Obama-administrationen.

Dokumentation:

http://www.larouchepac.com/news/2009/01/15/larouche-calls-hi-tech-war-drugs-centered-economic-developme.html

Executive Intelligence Review nr 48-49/2008 och nr 2/2009 på www.larouchepub.com