Behöver även Sverige en Ferdinand Pecora idag?

*** NAMNINSAMLING FÖR EN SVENSK PECORAKOMMISSION ***

Lyndon LaRouche och Helga Zepp-LaRouche har uttalat att man vill att de respektive regeringarna ska inrätta undersökningskommittéer likt den som åklagaren Ferdinand Pecora ledde i USA från och med 1933. Den undersökningen ledde till att en del ledande bankfolk (främst Wall Street-avskum) hamnade i finkan, och, viktigare, att de nödvändiga reformer (eller revolutioner) som den nyvalde presidenten Franklin Delano Roosevelt satte i verket, hans så kallade New Deal, fick det överväldigande stöd som krävdes för att köra över de Londonorienterade Morgan- och liknande Wall Street-intressenans opposition. Det skadade ju inte att dessa intressen, och dessa personer, satt upptagna på den anklagades bänk, och förhördes av den hårdföre sicilianaren Ferdinand Pecora.

Att en del oegentligheter verkar föreligga i det nuvarande märkbart bankrutta världsfinanssystemet kan ju verka självklart, men det är viktigt att staten skakar av sig kopplingarna till frihandels- och globaliseringssystemets kadaver, genom att grundligt utreda vad som ligger till grund för den nuvarande finansiella härdsmältan.

Helga Zepp-LaRouche har skrivit en mycket viktig artikel om detta, som nu delas ut som massflygblad:

Är hela världens finanssystem en enda stor Madoff-svindel?

Här nedanför har vi samlat en del material som har att göra med vår kampanj för en ny Pecora-kommission.

Tal:

Vi behöver omgående en ny "Pecora-kommission"
av Jacques Cheminade, 22 februari 2009

Nyhetsutvecklingar:

27 december 2008: LaRouche Renews Call for New `Pecora Commission'

30 december 2008. LaRouche Again Demands `Pecora Commission Hearings'; GMAC Bailout Corruption

5 jan 2009, New York Times: Where is our Ferdinand Pecora?

19 jan. 2009: Enbart Madoff- och Carnegiefallen kräver en svensk Pecorakommission!

6 februari 2009: USA-senator kräver Pecora-kommission

18 mars: Wallenberg och bankerna mörkar mycket mer!

Äldre bakgrundsartiklar:

The Morgan Fascist Coup Plot and How FDR Defeated It
av L. Wolfe

FDR's 1932 Victory Over London's Wall Street Fascists
av Jeffrey Steinberg

Video:

1932 - med svensk text

Amerikanska LPACTV: Straighten up that Pecora

Amerikanska LPACTV: Implications of New International Pecora Hearings

Tyska BüSoTV: Eine Pecora-Kommission für Europa: Was ist schief gelaufen?


Ferdinand Pecora

Denna dossier innehåller: