Så kan Barack Obama slå tillbaka Mellanöstern-operationen

En vecka efter Lyndon LaRouches uttalande om "Sykes-Picot-vansinnet" som utlöstes av britterna mot utsikterna för en hållbar fred i Sydvästasien, var veterankolumnisten David Ignatius nära på att identifiera problemet för den inkommande Obama-administrationen.

I en kolumn i Washington Post den 5 januari, "For Obama, a Tough Page To Turn", rapporterar Ignatius -- som i årtionden har haft kontakter med krafter i Mellanöstern -- att Israels ledarskap i princip undanröjt "hotet" om fred med hjälp av Muslimska Brödraskapets skapelse Hamas. Detta ger Barack Obama ett enormt problem.

Med viljan att öppna en dialog med Syrien och Iran fann Obama att Israel ville "försöka slå ett slag mot Hamas medan den stödjande president Bush fortfarande var kvar vid makten", skriver Ignatius. Och Hamas spelade glatt med i dödandet. Detta resulterade i att de av Turkiet ledda förhandlingarna om ett fredsfördrag mellan Israel och Syrien, som även skulle inkludera Libanon, stoppades. Förhandlingarna mellan Israel, Syrien och Turkiet stoppades just när de var "på gränsen mot att gå [från indirekta] till direkta samtal, precis en dag innan striderna i Gaza började", rapporterar Ignatius.

Israel och det Muslimska Brödraskapet "avslog 'hotet' om en hållbar fred" med deras under ett århundrade inpräglade Sykes-Picot-profiler. Så karaktäriserade Lyndon LaRouche den blodiga utvecklingen. LaRouche har i nästan två års tid betonat att förhandlingarna mellan Israel, Syrien och Libanon skulle kunna öppna dörren för en mer hållbar fred i hela Sydvästasien.

Ignatius' brådskande råd till Obama är att han genast lägger hela den amerikanska regeringens vikt bakom den av Turkiet sponsrade fredsprocessen och även det turkisk-egyptiska initiativet för en överenskommelse mellan de palestinska fraktionerna.