Dialog mellan genier: LaRouche och Brainin om Motivführung

"Av någon anledning kan jag inte låta bli att tänka på den revolution i den musikaliska kompositionens historia som formades av Haydn och Mozart på slutet av 1700-talet, och fundera på det faktum att det fanns en tid då Haydn och Mozart var de enda personerna i världen som var medvetna om denna viktiga utveckling, införandet av den rigorösa principen Motivführung; parallellen till idag är att det även nu bara finns två personer som är medvetna om detta revolutionära genombrott, nämligen du och jag. Jag tycker att detta bådar gott för framtiden."

Så skrev den nyligen bortgångne Norbert Brainin, försteviolinist i den legendariska Amadeuskvartetten, till den amerikanske ekonomen, statsmannen och universalgeniet Lyndon LaRouche på hans 70-årsdag 1992. LaRouche satt vid den tiden i fängelse som George H W Bushs politiske fånge, och Brainin deltog mycket aktivt i en intensiv kampanj för att få ut honom ur fängelset och rentvå honom. Kampen för rättvisa och sanning, vare sig det gäller konst, vetenskap, ekonomi eller politik, präglade bådas livsverk och definierade även vänskapen mellan dessa stora män.

Nu när världen befinner sig i en sammanbrottskris är återupptäckandet av sanna principer inte bara en rolig hobby för den intresserade -- det är snarare en förutsättning för att vi ska kunna ta oss ur den kris som mänskligheten försatt sig själv i.

Två medlemmar av LaRouches ungdomsrörelse (LYM) har under året som gått gjort slag i saken och börjat undersöka den klassiska kompositionsmetoden Motivführung. Med hjälp av musikaliska exempel från Joseph Haydns stråkkvartett i G-dur, opus 77 nr 1, och en ingående diskussion om de fysikaliska och konstnärliga principer som ligger till grund för varje genombrott för mänskligheten, presenterar man en artikel som är obligatorisk läsning, inte bara för den musikintresserade, utan för var och en som vill finna en väg ut ur dagens existentiella kris. Lyndon LaRouche och Norbert Brainin är i detta sammanhang onekligen de bästa guider som finns att få tag på.

Motivführung – hur Haydn revolutionerade musiken
av Alina Popeanga och Kwame Cole