Bästa julklappen: Artikeln "KRAFTPRINCIPEN" av LaRouche nu på svenska

En julklapp är också den just översatta texten "Principle of Power" av Lyndon LaRouche. Det är en perfekt uppföljning till och fördjupning av artikeln "Ekonomi & Kreativitet" i den senaste pamfletten. LaRouche går igenom de senaste två tusen åren, det som striden mellan arvet från pythagoréerna och Platon på den ena sidan och Aristoteles och hans efterföljare bland empirister och reduktionister på den andra sidan har handlat om.

Att förstå det är helt avgörande för om mänskligheten skall kunna ta sig ur den nuvarande krisen, med sin mänsklighet i behåll. Mycket nöje!

Finn den här!