Bo Lundgren om Roosevelt och den svenska bankkrisen

På ett möte i Berlin den 16 december beskrev Bo Lundgren ingående hur den svenska regeringen under bankkrisen 1991 intensivt studerade hur Franklin Roosevelt löste den amerikanska finanskrisen 1933.

Bo Lundgren, som var biträdande finansminister i den borgerliga regeringen 1991-1994, deltog på ett seminarium med titeln "Vägen ut ur finansmarknadskrisen: Exemplen Finland och Sverige", arrangerat av det Tyska institutet för ekonomisk forskning, i samarbete med de svenska och finska ambassaderna. I sitt tal gick han igenom hur den svenska regeringen hanterade bankkrisen i början av 1990-talet. Lundgren, som numera är chef för Riksgälden, betonade särskilt att man noga tittat på hur USA:s president Franklin Roosevelt gjorde med de skuldtyngda amerikanska bankerna, och hur FDR utlyste en bankhelg där man noggrant granskade varje bank. I varje Federal Reserve-distrikt började man med att öppna en bank, vilket sedan följdes av allt fler banker. På så sätt återfick man allmänhetens förtroende, förklarade Lundgren.

Detta är, såvitt vi vet, första gången som Bo Lundgren öppet talat om att han visste om hur FDR tog itu med banker i kris. Även om regeringen inte vågade använda FDR:s metod, utan i stället använde den "svenska modellen", dvs. att rädda bankerna men offra industrin (200 000 industrijobb gick i stöpet), vittnar den följande debatten om att det fanns kunskap om Roosevelts amerikanska konstitutionella metod. Detta är helt klart ett resultat av spridningen av en artikel om Roosevelts konkursförfarande och omorganisering av de amerikanska bankerna 1933, som trycktes i Ny Solidaritet vid tiden för den svenska bankkrisen.

Den här gången räcker det dock inte med att bara ha kunskap om hur Franklin D Roosevelt löste finanskrisen -- om vi vill överleva är det dags att använda denna metod på riktigt!

För den som vill veta mer, kan vi rekommendera följande artiklar:

Varför Roosevelts amerikanska system är bättre än det brittiska

Två finansieringsmodeller: FDRs framgångsrika "amerikanska system" och Mussolinis misslyckade OPS-modell

När Franklin D Roosevelt räddade USA från fascismen