Lettland får Islandbehandlingen

Ju mer som kommer fram om Internationella Valutafondens kriskur för Lettland, desto mer förskräckligt blir Anders Borgs stöduttalande. Lettlands regering driver nu igenom nedskärningar på 15 procent för all statlig verksamhet och landet störtdyker ned i ekonomisk kris.

Den 10 december stod Anders Borg som värd för ett möte i Stockholm där det lettiska IMF-programmet förhandlades fram mellan IMF, ECB, de nordiska och baltiska finansministrarna. Efter mötet uttalade sig Anders Borg på detta sätt:

– Lettlands ekonomi är i kris. De nordiska och baltiska länderna välkomnar de stora framsteg, som gjorts i arbetet med programmet, som ska antas av Lettlands parlament denna vecka. Den finanspolitiska konsolideringen i programmet är en av de kraftigaste som vi har sett. Vi ser fram emot en strikt tillämpning av programmet.

– Vi stöder Lettlands ambition att upprätthålla den fasta växelkursen. Vi anser att det kraftfulla programmet gör växelkursen fullständigt trovärdig.

Bakgrunden till varför svenska regeringen välkomnar letternas lidande, är att många lånat pengar i euro och inte kommer att klara av att betala tillbaka lånen om den lettiska valutan devalveras. De dominerande svenska bankerna har pumpat upp den baltiska lånemarknaden med 400 miljarder kr och riskerar därför stora kreditförluster vid en devalvering. För bankernas skull har Fredrik Reinfeldt redan tvingat Island underkasta sig IMF. Vilken empati kan vi vänta av regeringen om internationella långivare kräver lika brutal åtstramning i Sverige? Kommer den försvara folket precis som Island åtminstone försökte och Argentina tidigare gjort precis som Ecuadors president gör idag?