Rättsskandal: Irland ska tvingas rösta ja till Lissabonfördraget

Enligt den italienska dagstidningen Il Sole 24 Ore utarbetades den 11 december en plan i EU-rådet i Bryssel, för att göra sådana ändringar i Lissabonfördraget att man kan vinna i en ny folkomröstning i Irland. Den irländska regeringen har gett klartecken till att hålla en andra folkomröstning före den 31 oktober nästa år. I gengäld ska regeln "en kommissionär per medlemsland" återinföras i EU-fördraget. För närvarande är antalet kommissionärer begränsat till 18, vilket betyder att många länder under långa perioder inte kommer att ha någon representant i "EU:s verkställande makt", dvs. kommissionen. Andra eftergifter är att Irlands militära neutralitet ska garanteras och att EU inte kommer att blanda sig i landets skatte- och familjepolitik.

Alla dessa eftergifter är dock ändringar i Lissabonfördraget; vilket betyder att alla EU-länder därför skulle vara tvungna att ratificera fördraget en gång till, vilket vore omöjligt. EU måste hitta en formel, genom vilken man, å ena sidan, lagfäster dessa garantier för Irland i fördragsform, men samtidigt, å andra sidan, hävdar att fördraget inte har förändrats.

En fullständig parodi på en rättsstat! Menar Lissabonfördragets förespråkare att detta EU-fördrag är demokratiskt endast av det skälet att man får rösta om det, om och om igen, ända tills det godkänns?

Men det finns trots allt inga garantier för att denna folkomröstning nummer två kommer att "vinnas" av EU. Allt eftersom krisen fördjupas kommer de irländska väljarna åter att bestraffa sådana förslag som kommer från den politiska eliten.


Det irländska folket röstade nej till Lissabonfördraget och slängde det i soptunnan, vilket även resten av Europas BEFOLKNING gjorde (även om det bara var irländarna som fick tillåtelse att rösta).