Blagojevich-skandalen: Ett varningsskott mot Barack Obama?

Givet hur missnöjda George Soros' brittiska sponsorer är med Obamas val av ministrar för sin nya regering, är det berättigat att fråga sig huruvida Blagojevich-skandalen – där Illinois' guvernör Rod Blagojevich ertappats med att försöka sälja Barack Obamas senatsplats till högstbjudande – är, eller används som, ett varningsskott mot den inkommande Obama-administrationen. Två nyhetsutvecklingar talar för detta:

• Financial Times skrev i sin huvudledare på fredagen att även om Barack Obama ännu, mirakulöst nog, klarat sig helskinnad i denna skandal, så finns det ett antal frågor som han måste besvara. Finanstidningen noterar att detta är den första skandalen för hans regering, och detta redan innan han officiellt blivit president. FT antyder att det lär komma mera – vilket kan utläsas som en förtäckt varning om att det är dags att han börjar uppföra sig.

Tidningen New Statesmen rapporterar att fabiansällskapet och Soros' kretsar är väldigt missbelåtna med Obamas kabinett så här långt. Förutom de utnämningar han gjort på det nationella säkerhetsområdet, är nomineringen av Eric Holder till justitieminister särskilt irriterande för Soros, eftersom Holder starkt har motsatt sig alla former av legalisering av narkotika.

Med hänsyn till detta kan mediedrevet mot Obama i samband med Blagojevich-skandalen – från samma brittiska medier som tidigare stödde honom – tolkas som ett varningsskott: att den nyvalde presidenten inte ska förarga dem som såg till att han blev president.


Illinoisguvernören Rod Blagojevich.
(Foto: Erik Abderhalden)