Kyrkans politik ökar världssvälten

Idag publicerade Svenska Dagbladet en insändare av Ulf Sandmark med denna rubrik mot omoraliska Svenska kyrkans klimatkonferens i Uppsala domkyrka, vilken genomfördes mot alla protester. Bland deltagarna fanns shamanister och andra New Age-inspirerade religiösa anhängare till Al Gore från hela världen. Konferensen markerar ett lågvattenmärke för Svenska kyrkan och bevisar att den politiska tvångströjan sitter fast trots frigörelsen från staten år 2000. Här följer hela texten på insändaren i SvD:

"Med den just avslutade Interfaith Climate Summit i Uppsala domkyrka gav sig Svenska kyrkan i lag med de klimatideologer som förespråkar att mat ska eldas upp i stadsbussar och bilar. SvD/Näringsliv rapporterade den 29.12 bra om världens matkris, men tog inte upp betydelsen av att maten bränns upp som biobränsle.

Idag används tolv procent av världens majs till etanol, och dessutom många andra matgrödor. Detta har räckt för att få ett tidigare matöverskott att slå över till brist. Mer än så behövde inte spekulanterna för att kunna driva priserna i skyn och för att därefter låta dem falla. Varje matprishöjning betyder ökad hunger för de fattiga och prissvängningarna slår sönder jordbruksproduktion och äventyrar matförsörjningen ännu mer. Så länge etanolförbränningen fortsätter, utnyttjar spekulanterna matbristen för att ta igen gigantiska förluster i finanskrisen.

Denna nu politiskt och ekonomiskt korrekta ekologism förnekar människans natur. Med sitt ständiga sökande och sin uppfinningsförmåga är människan, till skillnad från djuren, i stånd att bryta igenom naturens i varje givet ögonblick satta begränsningar. Det betyder att hon ständigt kan hitta och utveckla nya råvaror för mänskligheten och därmed för hela biosfärens växande.

När människan på så sätt låter sig inspireras att befria sig från drifter, vanor och andra mentala fängelser för att tränga in i naturens hemligheter blir hon mera mänsklig, mera lik sin skapare. Det kan inte vara så, som ekologismen säger, att hon då är som mest skadlig och ondskefull! Kan inte människan, som Guds trädgårdsmästare, fördubbla världens matproduktion?

Jag är ingen teolog, men det kan inte vara kristet att svälta de fattigaste. När kyrkan står upp för sanningen vinner den i respekt för årtionden framåt. När kyrkan däremot kompromissar med tidsandan kan församlingsborna lika gärna gå på bio."

Underskrivet av: Ulf Sandmark, civilekonom, Vällingby, medlem i Svenska Kyrkan

Artikeln finns på: http://www.svd.se/opinion/synpunkt/artikel_2135705.svd

---------------------------------------------------------------------

Läsarnas kommentarer på SvD:s websida:

Fromma förhoppningar
Tro eller vetande - vilket ska tillåtas styra? Såväl politiker som kyrkorna är som kollektiv häpnadsväckande ignoranta. De synes lika lite kunna skilja på energi och effekt som klimat och väder. Det finns vetenskapliga underlag som går ett par hundra miljoner år bakåt i tiden och som för den sista årmiljonen är utomordentligt detaljerade. Men för "månglarna i templet" och då speciellt IPCC och dess apostlar räckte det med de sista 200 åren plus tyckande. Skärpning och nykter analys måste till.

Olof , 2008-12-05 17:23
Re: Rasp , 2008-12-04 18:02
Jag anser jag gör rätt som inte går ur Svenska Kyrkan. Har man den grundvärdering som evangelierna förkunnat i snart två tusen år är det ingen lösning att hoppa av. Då blir det ju ännu "felare".

Skulle alla som kritiserat Kyrkan under resans gång ha hoppat av hade den inte funnits idag.

J-G Hemming , 2008-12-05 07:41
Jag gjorde rätt!
som gick ur denna humbugorganisation som kallas Svenska Kyrkan.
Har av misstag besökt kyrkan några gånger de senaste åren. Om jag blundat och bara lyssnat har jag kunnat tro att jag varit på ett möte för miljöpartiet eller vänstern. Tyvärr är okunskapen lika stor bland våra valda politiker. I USA bjuder Senaten in forskare som är kritiska till klimathysterin. När ordnar riksdagen en liknande "hearing"?

Rasp , 2008-12-04 18:02
Re: Feliks, 2008-12-03 13:18
Avlatshandeln var en uppfinning i östkyrkan av Johannes Fastaren. Rom nappade snart på den trots schismen mellan öst och väst. Riktig fart blev det när Tezel drev sin avlatskommers i närheten av Wittenberg så man inte längre behövde åka över Alperna för att köpa syndernas förlåtelse.

Lars Viberg , 2008-12-03 21:11
Normlösheten i klimatfrågan
"När kyrkan står upp för sanningen vinner den i respekt för årtion¬den framåt. När kyrkan däremot kompromissar med tidsandan kan församlingsborna lika gärna gå på bio." Det gäller inte bara kyrkan utan även vardagslivet vilket svenska folket snart nog kommer att få erfara.

Strix , 2008-12-03 20:54
Kyrkans specialitet är det ovetenskapliga
Självklart engerar sig Kyrkan i klimatdebatten. I Kyrkan behövs ju inga bevis. Där är man bergfast övertygade om det som är bevisligen fullständigt fel, så varför inte vara övertygade om det som är grovt ovetenskapligt?

von B , 2008-12-03 17:50
Kyrkans klimatgeschäft inget nytt
Svenska kyrkan är enav Sveriges största jordägare och profiterar på höjda livsmedelspriser.

Dessutom är avlatshandel något som förekommit sedan påven Klemens VI på fjortonhundra talet. Det var då den lilla istiden började ge sig till känna. Det är därför naturligt att kyrkan investerar i Al Gore som har ett företag för avlatshandlel. Varför skulle den nuvarande ärkebiskopen mindre kommersiell än sina företrädare i ämbetet ? Kyrkan är privatiserad och det är big business som gäller.

Feliks , 2008-12-03 13:18
Förbön för Volvo&Saab
Kyrkan som är politiskt korrekt kanske ska ordna en förbön för den svenska industrin. Eller en namninsamling som skickas till The Elected President of USA. Eller varför inte en namnisamling mot vulkanutbrott.

Rasp , 2008-12-03 11:50
Trams!
I-världens tullar och jordbrukspolitik är det stora problemet. Det finns så det räcker till det mesta om jordens resurser används förnuftigt. Detta var nonsens!

BluePrint , 2008-12-03 09:51
En tjänare ej förmer än sin herre (Joh13:16)
Tänk om våra prelater ville försöka förstå sin mästare istället för att välmenande hänga på det för dagen politiskt korrekta.

Läser man evangelierna slås man av hur ofta lärljungarna inte hänger med vad Mästaren menar, utan sitter fast i sin för den tiden konventionella klokhet.

Man riktigt hör hur Mästaren suckar. Nu också!

Tack Ulf Sandmark, särskilt för sista meningens pärla: "När kyrkan däremot kompromissar med tidsandan kan församlingsborna lika gärna gå på bio".

Kan inte sägas bättre!

J-G Hemming , 2008-12-03 07:56

PC
Tron att vi människor kan förutsäga klimatet vittnar om hybris
Tron att vi människor kan styra klimatet vittnar om möjligt om än större hybris
Jämför med Babels torn.
Allt tal om att vi ska 'stabilisera' klimatet är vilseledande nys. Klimatet har alltid fluktuerat. Vi kan inte göra något åt det, bara anpassa oss till det.
Kyrkan borde inte se som sin uppgift att vara PC

Fenix , 2008-12-03 07:39