Frankrike försvarar livsmedelssäkerhet på EU:s jordbruksmöte

Frankrikes jordbruksminister Michel Barnier tog ett viktigt initiativ, under förhandlingarna den 28 november mellan EU:s jordbruksministrar, att försvara EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP och därmed statlig reglering för att upprätthålla livsmedelssäkerheten.

EU:s jordbrukskommissionär Mariann Fischer Boel vill åsidosätta jordbruksproduktionen till förmån för finansiell hjälp till att "utveckla landskap och skydda miljön". Direktstödet till matproduktion bör enligt EU:s frihandelsfanatiker upphöra. Inför mötet demonstrerade tusentals bönder i Bryssel mot denna målsättning. I protesterna deltog även tobaksodlare från Frankrike, Grekland, Polen och Spanien.

Barnier som ledde mötet vann, till sina motståndares stora förvåning, över 24 av EU:s 27 medlemsstater till hans förslag att fortsätta med CAP till 2013 och för en "ambitiös" CAP. Storbritannien och naturligtvis Sverige var emot och hävdade, att EU spenderar för mycket pengar på CAP (40% av EU:s budget, i genomsnitt 1000 kr per person och år för garanterad livsmedelsförsörjning).

Barnier underströk pånytt, i Project Syndicate, hur viktiga regleringar är på jordbruks- och livsmedelsområdet. "En fortsatt liberalisering av livsmedelshandeln kommer inte att ge någon livsmedelssäkerhet. Marknaderna på detta område är för ryckiga. Framför allt fattigare länder behöver regleringar för att jämna ut detta."

"I en värld där produktiviteten rör sig på en skala mellan 1 och 1000 vore det mycket oklokt att förlita sig på marknaderna om de fattigaste länderna ska få möjlighet att utvidga sina ekonomier. Det är också mycket osannolikt, att ekonomin växer för att man släpper konkurrensen mellan livsmedelsjättarna och producenterna i länder där det ännu råder svält." En självständig livsmedelsförsörjning för fattiga länder kan mycket snabbare uppnås genom att förena utländsk expertis med lokalkännedom om geografin, miljön och de ekonomiska förhållandena, sprida riskerna och gemensamt utveckla projekt och resurser.

Barnier hänvisade till framgången med skyddad och kooperativ europeisk jordbrukspolitik efter andra världskriget, då självförsörjning kunde uppnås på mindre än 20 år. Länder som skyddar sin jordbruksutveckling från internationella marknader, som Indien och Vietnam, har kunnat minska fattigdomen väsentligt. Nu är det dags att ge jordbruket prioritet för att säkerställa "tillväxt med ett mänskligare ansikte". Det ligger i allas intresse och Frankrike önskar, som EU:s kärnland, spela sin roll i denna kollektiva insats.

Barnier glömde emellertid att nämna vikten av att reformerna från 2003 ändras, när produktstöd så gott som avskaffades. Tack vare dessa reformer heter den bondmora som får mest jordbruksstöd av alla i hela Europa Elizabeth II, trots att inte särskilt mycket mat produceras på hennes ägor.