Varför har finanskrisen inte redan lösts?

Hur kan det komma sig att LaRouches lösning på finanskrisen inte redan implementerats? Det är den enda lösning som föreslagits.

Vad regeringarna nu gör kan inte precis kallas en lösning. De pumpar in pengar i ett dött system, vilket leder till hyperinflation (och kanske nekrofili).

Tänk själv. Världsfinanssystemet innefattar en biljard (1 000 000 000 000 000) i grunden värdelösa finansderivatskrav. Vad händer om regeringarna fortsätter med att försöka köpa upp alla nu uppenbarligen värdelösa papper, för att "stabilisera" finanssystemet (som alltså redan exploderat)?

Genom ett konkursförfarande kan vi övergå till ett nytt system som baseras på den westfaliska fredens princip och har fasta växelkurser för att skydda de deltagande nationerna från finansiell krigföring, från exempelvis Londons finanscentrum (City of London). Kina, Ryssland, Indien och USA:s regeringar överväger att göra det.

Se Lyndon LaRouches webcast (engelska) för att förstå den processen.

Och se LPACTV:s film SDI - en kort historik för att förstå varför lösningen inte implementerats, och varför du kanske inte ens har hört talas om denna hoppingivande process, då den inte diskuteras i svensk offentlig debatt.