Varför kunde ekonomerna inte förutse krisen?

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP släppte i går en ny pamflett med titeln "Varför ekonomerna gick bet: Ekonomi & kreativitet". Ordförande Hussein Askary skriver i sin introduktion:

"Nu bör det stå klart och tydligt för vem som helst som har följt vad LaRouche och vår rörelse har sagt om denna finansiella och ekonomiska kris och de lösningar vi har föreslagit, och jämfört det med vad andra ekonomer och regeringar har sagt och lagt fram i form av 'räddningspaket' för finanssystemet och nu 'stimulanspaket' för ekonomin, att vi hade rätt och de har misslyckats fatalt.

För att du skall förstå varför de 'godkända' ekonomerna misslyckades, vill vi ta denna fråga ytterligare ett steg i detta specialnummer i vår serie pamfletter. Nyckeln till att förstå detta ligger inte i enskilda praktiska lösningar, utan i vad som kallas epistemologi, d.v.s. det sätt samhället och dess individer har utvecklat en förståelse av sig själva som människor samt vilka metoder de har utvecklat, eller inte utvecklat, för att betrakta sitt eget samhälle och hur detta samhälle förhåller sig till naturens och universums ordning."

Huvuddelen av broschyren, som kommer att delas ut i massupplaga, utgörs av ett "paket" med fyra skrifter. Lyndon LaRouches huvudartikel, med samma namn som pamfletten, inleds med följande ord:

"Denna artikel är resultatet av en diskussion om kreativitetens roll i dagens krisdrabbade ekonomier. I kombination med de tre följande artiklarna sätter den fokus på de ekonomiska principer som krävs för att stå emot den allmänna sammanbrottskris som har varit i full sving, faktiskt sedan min internationella internetkonferens den 25 juli 2007.

Denna kris har nu gått in i en ytterst kritisk, global sammanbrottsfas: Den har återverkningar i hela världen och påminner om Weimarrepublikens hyperinflationistiska sammanbrott för exakt 85 år sedan, i oktober-november 1923."

Till pamfletten