Rötterna till WWF:s och Keynes' gröna folkmord

Miljörörelsen har aldrig varit en gräsrotsrörelse, även om dess sympatisörer bland 40-talisterna rökte mycket gräs 1968 och därefter. I en ny, banbrytande artikel avslöjar Hussein Askary hur de "gröna", keynesianska alternativen för att lösa dagens finanskris går tillbaka till nazisternas och det brittiska imperiets rasbiologi.

Askary skriver:

Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan "raser", har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, "överlägsenhet", har genetiska rötter; och precis som det var med den "ariska" rasen under nazismen, så är det med den "anglosaxiska" rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.

Men efter den amerikanska revolutionen, grundandet av den amerikanska republiken och med frihetskampen i Europa, behövde imperiet "vetenskapliga" argument för att behålla sin makt över världen. Bland alla de ondskefulla teorier som imperiet skapat, har rasbiologin och dess avkomma, miljöfanatismen, varit de dödligaste.

Tyvärr har många naiva människor i Sverige, som vill göra väl i världen, gått på den lögn som miljörörelsen har matat dem med. Det är samma lögn som gav oss folkmord i Indien, Afrika och även i Europa under nazismen. Detta är ingen överdrift. Till exempel var rasbiologin på 1920- och 1930-talen lika "vetenskaplig" och populär som klimatförändringshysterin är i dag. Men kan du dra slutsatserna av den miljöideologi som sprids i dag, utifrån vad du vet om konsekvenserna av tidigare påhitt? Många tyskar sade under Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget att "de inte visste" att det som de trodde på skulle leda till folkmord! Läkarna och vakterna i Auschwitz sade: "Vi gjorde bara vårt jobb!"

Bli inte förvånad om du upptäcker att Sverige bidrog en hel del till eländet; inte för att folket och alla ledare i Sverige tyckte om nazismen, utan för att de beundrade och följde det brittiska imperiet och dess "vetenskapliga" traditioner. I dag, under den värsta ekonomiska krisen i modern tid, vill Sveriges ytterst anglofila politiska ledare, massmedier och experter från höger och hela vägen till vänster, ta oss nedför samma väg med uppmaningen att Sveriges regering och hela världen måste följa Gordon Brown och hans keynesianska "gröna" lösning på krisen.

Gå vidare till artikeln:

Miljörörelsens rasistiska rötter
Det keynesianska ekonomiska alternativet: Ren fascism!