LaRouche: Från rädsla till panik när derivaten kraschar

Lyndon LaRouche förklarade i fredags (21.11) att ledande bankirer och regeringar gått från "rädsla till panik", när nästa fas i det globala finanssystemets sönderfall slår till. "Vi bevittnar nu hur derivatens mångbiljondollarbubbla sprängs i luften", och det är det som orsakar paniken, förklarade LaRouche.

I slutet på juni 2008 visade officiella siffror som amerikanska bankinspektionen (OCC) sammanställt en total derivatexponering för de tre största amerikanska bankernas holdingbolag - JP Morgan, Citicorp och Bank of America - på mer än 179 biljoner dollar (mer än en biljard kr). Internationella regleringsbanken B.I.S. uppskattade i slutet på 2007 mängden dokumenterade derivatkontrakt i omlopp världen över, till 675 biljoner dollar - även det en bråkdel av den egentliga exponeringen.

Under november månad hade hedgefondsparare möjlighet att ta ut sina pengar utan avgift och det är det som utspelar sig uppepå den derivatbubbla som redan börjar komma till ytan. LaRouche påpekade att varenda större finansbolag i USA, Europa och Asien är sitter fast i derivatkollapsen men att ingen har en tydlig bild över andra finansbolags exponering.

"Detta är en stor explosion som nu detonerar", varnade LaRouche. "Och hittills erbjuder bara jag en lösning därefter - konkurssanering av hela globala finanssystemet - inledningsvis med att skriva av alla derivatfordringar. Min lösning utgör ett existentiellt hot mot hela globaliseringens angloholländska finanssystem. Jag vet det, flera ledande bankirer och regeringsmedlemmar världen över vet det och naturligtvis vet även britterna det. Det är därför rädslan förvandlats till ren panik. Vi närmar oss uppgörelsens ögonblick."