Helgens Bush-fars förde oss närmare helvetet

Lyndon LaRouche förklarade på söndagen att lördagens G20-fars för oss ett stort steg närmare helvetet. "Bara det faktum att mötet hölls var illa. Allt runt det var illa", var LaRouches frispråkiga kommentar. "Systemet faller nu i bitar. Det är borta och såvida vi inte byter riktning, står vi inför helvetet på jorden för kommande generationer. Och hittills säger alla: 'Vi tänker inte göra något åt det.' Spelar man efter dessa regler är det domedag", var LaRouches slutsats. "Om någon kvicknar till vid det faktum att han eller hon betett sig som en dåre och vill ändra sig, och göra det jag konsekvent sagt måste göras, då kan vi ändra på saker och ting", fortsatte LaRouche. Han förklarade: "Världssystemet är i en kollapsprocess. Såvida inte vissa bestämda åtgärder vidtas går världen åt helvete, tack vare försummat agerande." I lördags "försummade planetens så kallade ledarskap att agera, precis på det sätt jag upprepade gånger varnat för."

"Du måste se det faktum i vitögat, att brittiska oligarkin är ondskefullt galna. Storbritanniens uråldriga regim går under. Det har hänt förr i historien. Titta noga på gårdagens fars i Washington och du ser tecknen klart och tydligt. Det faktum att systemet går under är allmänt erkänt, men ändå togs ett beslut, en kurs slogs in, att inte göra någonting för att hindra den rådande kollapsen från att ske. Det förefaller därför att nämnda regeringar hellre skulle dö, och på köpet låta miljarder andra dö en hemsk död, än att ändra på systemet."

London varnar för Obama-mord

LaRouche pekade på en annan stor och överhängande fara. "Om du noga följer brittiska propagandaapparaten och ser hur mycket resurser som läggs på brittiska kanaler för att förutse mordet på USA:s blivande president." Han förklarade: "Jag känner till brittiska imperiets karaktär. Jag har studerat dess karaktär sedan begynnelsen, liksom antikens imperier. Jag vet att britterna inte bara tänker propagera om en så kallad fara för ett mord på den kommande presidenten. De tänker utföra det! De använder sin propagandaapparat för att bygga upp förväntningar på ett sådant mord. Vi måste därför stoppa det av britterna planerade mordet – nu, eller så kommer följderna av ett sådant mord att sopa bort allt annat från dagordningaen och kasta in USA och, i förlängningen, resten av världen i ett tillstånd av absolut kaos."

"Allt jag hör går i den riktningen."

Sedan återvände han till Bush-farsen som hölls i lördags. "Bush-farsen åstadkom ingenting. Den mest sannolika följden är att farsen nu, under timmarna omedelbart framför oss, utlöser nästa explosiva fas i en redan pågående totalkollaps av hela det globala systemet. Det finns redan antydningar i rapporter från Persiska viken att en sådan krasch börjat. Risken för en större kollaps av så mycket som 25% av alla hedgefonder som finns, är även den högst verklig och överhängande eftersom man passerat deadline för placerarna att ta ut sina pengar. G20:s prestation, vilken en del såg som George W Bushs svanesång, var egentligen likvärdigt med att kollektivt kyssa civilisationen farväl."