G20-mötet: Ny ekonomisk världsordning eller Ny Mörk Tid

I helgen träffas G20-ländernas stats- och regeringschefer -- däribland USA:s utgående president George W Bush (Barack Obama är inte inbjuden), Rysslands president Dmitrij Medvedev, Kinas president Hu Jintao, Indiens premiärminister Manmohan Singh, Frankrikes president Nicolas Sarkozy, Brasiliens president Luiz Inacio Lula da Silva, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Storbritanniens premiärminister Gordon Brown -- i Washington för att diskutera hur man ska lösa sammanbrottskrisen för det globala finanssystemet.

Hussein Askary, ordförande för LaRoucherörelsen i Sverige - EAP, har med anledning av detta gjort följande uttalande som nu sprids som flygblad:

Den nuvarande finanskrisen är varken en lågkonjunktur, en recession eller ens "bara" en depression. Regeringens och de s.k. experternas beskrivningar bygger på önsketänkande. Det här är ett systemkris, ett totalt sammanbrott av det finansiella och ekonomiska systemet som ingen nu levande person har upplevt förut. Om inget dramatiskt görs, i linje med vad Lyndon LaRouche har beskrivit, kan krisen ta med sig hela världen som ett lämmeltåg nerför klippan mot en ny mörk tid med svält, epidemier och krig.

Den 15 november träffas G20-ländernas ledare i Washington för att försöka hitta en lösning på krisen. Efter massor av misslyckade bankräddningspaket, nästan totalstopp i världshandeln och massuppsägningar av industriarbetare i hela världen har man insett behovet av att skapa ett nytt finans- och valutasystem. Men man riskerar att göra problemet värre om man inte hittar rätt lösning.

LaRoucherörelsen, som i många år har varit ensam om att varna dig, din regering och dina politiker för exakt denna kris, har sedan mitten av 1990-talet mobiliserat för en ny, rättvis ekonomisk världsordning, ett Nytt Bretton Woods-system (NBW). Förslaget innebär att nationer samlas runt ett gemensamt mål för hela mänskligheten, vilket betyder att vi skapar ett nytt finanssystem som kan finansiera infrastrukturprojekt, vattenprojekt, energi, jordbruk, sjukvård osv, så att vi kan utrota svält och fattigdom. Inför G20-mötet har åtskilliga stats- och regeringschefer tagit upp denna idé. Men deras intentioner är mycket olikartade. Storbritanniens Gordon Brown talar om ett "Bretton Woods II", men vad han vill göra är att rädda det nutida brittiska imperiet och dess "globaliserade" banker och riskkapitalbolag med centrum i London och de brittiska skatteparadisen. Gordon Brown vill skapa en ekonomisk diktatur underställd IMF, en världsvaluta och en världsregering; inga självständiga nationsstater skall finnas som kan skydda sin befolkning mot de globala finanspirajorna.

Det rasar en strid internationellt mellan, på den ena sidan, de stater som vill ha LaRouches Nya Bretton Woods-idé och på den andra sidan de som stödjer den brittiska linjen, t.ex. regeringen Fredrik Reinfeldt i Sverige (och oppositionen) och den utgående Bush-administrationen i USA som menar att man måste göra allt för att rädda spekulanter och finansiärer, på bekostnad av människorna och den produktiva ekonomin.

...

Läs hela uttalandet: G20-möte 15 nov. i Washington om finanskrisen: LaRouches Nya Bretton Woods - eller en mörk tid?

Internationell internetkonferens med Lyndon LaRouche tisdagen den 18 november kl 19:00

En ny ekonomisk världsordning: Nytt Bretton Woods