LaRouche värd för ett förberedande möte inför G20-toppmötet

Representanter för världens 20 ledande nationer träffas i USA nu till helgen, den 15 november. Tanken var att detta skulle påbörja en process för ett Nytt Bretton Woods -- ett nytt världsfinanssystem. Problemet är att det råder total oenighet angånde vad som ska beslutas, och då blir det ofta något impotent hopkok av diplomatiskt dravel, hellre än konkreta resultat. De som vill ha konkreta resultat, likt Nicolas Sarkozy, vet oftast inte själva vad som behöver göras. Inkompetensen är, efter 40 år av liberalt vansinne, närmast total i världens ledande institutioner.

Som en del i sin intervention för att råda bot på detta, var Lyndon LaRouche den 11 november värd för ett förberedande möte där representanter för en del av de inblandade länderna deltog. Han inledde sitt anförande till de ansamlade så här:

"Som ni antagligen vet, la jag fram en prognos i juli i fjol, som förutsåg att vi var i slutet på det här systemet. Inom tre dagar efter min prognos, den 25 juli förra året, påbörjades sammanbrottet av det nuvarande penningsystemet, genom vad en del, som inte förstår bättre, kallade en "bolånekris". Det var aldrig någon bolånekris: Idén att en fastighetsbubbla sprack och att det hade en kedjereaktion på hela världen är skräp. Det hände inte: Det motsatta hände.

Systemet som höll på att explodera, eller implodera, bröt helt enkelt samman på sin svagaste punkt. Men problemet i dag ligger inte i fastigheter eller någon annanstans -- det handlar om derivaten. Världens finansderivatsystem håller på att kollapsa. Och världens finansderivatsystem är värderat till mer än en biljard amerikanska dollar! Och det är det som är den stora spekulativa bubblan som har byggts upp från och med 1987 och framåt, under Alan Greenspan med flera. Det är den bubblan som nu kollapsar.

Detta är en hopplös kollaps, sett från det nuvarande systemet. Ingen reform av detta nuvarande system kommer att rädda planeten. I hela civilisationens historia är den mest närliggande jämförbara händelsen 1300-talets allmänna kollaps -- den så kallade senmedelltiden [eng. New Dark Age] -- då hela det [dåvarande] europeiska systemet kollapsade. Antalet byar halverades, befolkningen kollapsade med en tredjedel, och det tog flera generationer innan civilisationen började komma tillbaka.

Dagens kris är av en liknande form..."

Läs hela talet, på engelska, på larouchepac.com

För en idé om hur vi ska undvika en sådan katastrof, ta en titt på dagens brittiska imperialism