Jacques Diouf vill ha nytt FAO-toppmöte 2009

Jacques Diouf, generaldirektör för FN:s organ för livsmedel och jordbruk, FAO, vill att ett nytt toppmöte om världens livsmedelförsörjning anordnas 2009. I ett brev som han skickade den 6 november för att gratulera Barack Obama till segern i amerikanska presidentvalet, ber Diouf USA att stå värd för ett "Världstoppmöte om livsmedelssäkerhet" under första halvan av nästa år, "för att nå ett brett och allmänt samförstånd om att definitivt utrota svälten i världen".

Diouf sade att den medvetenhet som finns internationellt om det ökande antalet svältande i världen -- vilket nu uppskattas till 923 miljoner människor -- är "ett gyllene tillfälle för ett sådant initiativ".

Allt fler människor lider av brist på mat, trots att skördarna varit rekordhöga i år. Skördarna är nämligen fortfarande mindre än vad som krävs; lagren och reserverna är under risknivåerna. Nästa års skördar kan komma att bli drastiskt mycket mindre, på grund av att finanskaoset slår mot jordbruket, och att inga nödvändiga, akuta åtgärder vidtagits. Detta bådar för att hungersnöden kommer att sprida sig till fler regioner. Svälten kräver redan tusentals liv vid Afrikas horn, i Demokratiska republiken Kongo och på andra håll. FAO:s rapport i november, "Food Outlook", varnade för en förvärrad livsmedelssäkerhet 2009.

Problemet med Dioufs rekommendationer för 2009 års toppmöte är att de håller sig inom ramarna för antagandet att det nuvarande monetära systemet kan fortsätta. Han påkallar fler hjälpsändningar och att man ska göra frihandeln "rättvisare" för bönder i i-länder och u-länder.

Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche, däremot, ledde i år en internationell mobilisering för att gå till handling och fördubbla matproduktionen i världen på kortast möjliga tid. Första vågen av mobiliseringen inriktade sig på FAO:s internationella konferens i Rom i juni. Detta följdes upp av en kampanj för att få FN:s generalförsamling, som samlades i New York i september, att vidta nödåtgärder för att upprätta ett nytt globalt kreditsystem, vilket är nödvändigt för att åstadkomma en fördubblad jordbruksproduktion och liknande realekonomiska mål. Tyvärr vidtogs inte dessa åtgärder, vilket fått till följd -- som alla borde veta -- att världen nu befinner sig på randen till en ny mörk tidsålder.

Lyndon LaRouche leder nu en internationell grupp av inflytelserika personer för att se till att denna sammanbrottskris trots allt får en lycklig utgång. Efter ett privat möte i Washington den 11 november, är riktmärket nu den internationella internetkonferens som LaRouche håller i den amerikanska huvudstaden den 18 november, tre dagar efter G20-gruppens toppmöte i samma stad.

LaRouche PAC har just producerat en kortfilm om matkrisen, som du kan se här.