Evans-Pritchard om Nytt Bretton Woods

City of Londons språkrör Ambrose Evans-Pritchard uttrycker lättnad över att Barack Obama inte kommer att stödja ett Nytt Bretton Woods.

"Så snart som nästa vecka samlas G20-blockets ledare i Washington för att skapa den nya finansordningen, ett återupprättat Bretton Woods", skriver Evans-Pritchard i Daily Telegraph den 6 november. "Toppmötet är ett minfält kamouflerat med mellanperiodsvördnad. Bretton Woods betyder ett system med fasta växelkurser, det vill säga motpolen till det system med flytande valutor som är så nära sammankopplat, på så många sätt, till blomstrande fria marknader."

Evans-Pritchard uttrycker sedan lättnad över att Obama inte kommer att följa LaRouche, och skriver: "Tack och lov får Obama goda råd av Paul Volcker, Warren Buffett och George Soros..."

Evans-Pritchard hävdar att Obama kommer att investera i infrastruktur och citerar Felix Rohatyns tal 2007 då han manade till investeringar i infrastruktur, genom offentlig-privat samverkan.

Bara för att bevisa sin inbillningshysteri avslutar Evans-Pritchard: "Inget kan hindra en djup recession, men Mr Obama kommer inte att klandras. Tvärtom har han ett perfekt läge för att lägga vantarna på återhämtningens politiska guldgruva."

LaRouche har nyligen skrivit om Evans-Pritchards sinnestillstånd, se vidare: www.larouchepac.com/news/2008/11/04/larouche-tory-ideologue-speaks-what-...

Dokumentet tillhör dossiern: