Det keynesianska alternativet till FDR och LaRouche: Ren fascism

Nu när britterna och många okunniga personer kliver fram och förordar John Maynard Keynes' idéer som "lösningen" på den världsekonomiska krisen, är det nyttigt att ta en snabb titt in i huvudet på denna "ekonom", som LaRouche betecknat som fascist och kolonialist, och verkligen studera hans historia.

"John Maynard Keynes var kassör för Cambridge University Eugenics Society [rasbiologiska föreningen på Cambridge-universitetet] under dess första år, att lägga till hans inblandning i andra föreningar. Något som är intressant är att hans anknytning till Cambridge University Eugenics Society inte verkar nämnas i biografier. Det faktum att han var kassör och inte bara medlem i föreningen, pekar på att han hade ett brinnande intresse att vara med. Han var också rådsmedlem i Eugenics Society [rasbiologiska sällskapet] i London 1937-1944 och höll 1937 föreläsningen Galton Lecture på ämnet 'Några konsekvenser av en avtagande befolkning'."
(citat från Galton Institutes webbplats, nyhetsbrev juni/september 2003)

Keynes var en hängiven beundrare av Francis Galton, den kusin och medarbetare till Charles Darwin som på 1800-talet banade väg för det som senare skulle bli den nazistiska rasbiologiska "vetenskapen".

"Galtons excentriska, skeptiska, observerande, blixtrande, kavalleriledartyp av tankesätt fick honom att bli grundaren för den viktigaste, mest betydelsefulla och -- måste jag tillägga -- mest genuina grenen av sociologi som existerar, nämligen rasbiologi."
(John Maynard Keynes, Eugenics Review, 1946)

Råder det någon tvekan om vart ett ekonomiskt system som tänkts ut av en sådan man skulle leda?

Om det trots allt kvarstår några tvivel, så får vi lite mer hjälp att reda ut begreppen från Keynes själv, från förordet till den tyska upplagan av hans General Theory, skriven i september 1936. Keynes noterar att tyska läsare skulle göra mindre motstånd mot hans teorier än engelska läsare, och skriver:

"Teorin om aggregerad produktion, som är den följande bokens poäng, kan hursomhelst mycket lättare anpassas till förhållandena i en totalitär stat, än till produktions- och fördelningsteorin för en given produktion som äger rum under förhållanden av fri konkurrens och en stor del laissez-faire."

Dokumentet tillhör dossiern: