WWF-folkmördarna får knas i Frankrike

Den franska LaRoucherörelsens -- Solidarité et Progrès (S&P) -- publicering av en liten notis på sin hemsida om den WWF-rapport som ber om en minskning av världsbefolkningen, fick den franska WWF-organisationen att gå i taket. Artikeln lästes av över 1000 personer på S&P:s hemsida inom 24 timmar, och återpublicerades på flera andra webbplatser.

Världsnaturfonden WWF:s officiella presstalesman ringde upp S&P:s kontor i Paris för att ge uttryck för deras ilska över att nyhetsartikeln, som först publicerats på LPAC:s hemsida, hade nämnt att WWF:s grundare, den nu avlidne holländske prins Bernhard, hade signerat sitt avskedsbrev till SS med orden "Heil Hitler".

En S&P-representant sa till honom att brevet finns i säkert förvar i Washingtonarkivet, och att det verkliga problemet inte är att prins Bernhard skrev så i det brevet, utan att han sa "Heil Hitler" mest hela tiden. Något tillnyktrad gnydde WWF-ynglingen att WWF verkligen genuint försöker att rädda planeten. [Från människor? Genom att avfolka planeten? Som genom ett lusbad? --red. larouche.se]

På frågan om Frankrike var över- eller underbefolkat, svarade WWF-talesmannen att Världsnaturfonden tycker att Frankrike kan försörja de nuvarande 60 miljoner fransmännen, men "på ett annat sätt". S&P-representanten sa att det var skönt att höra, eftersom WWF:s rapport hävdar att Frankrikes "biokapacitet" är max en tredjedel av landets "ekologiska fotavtryck" och således antyder att den franska befolkningen borde minska i motsvarande grad. S&P:aren erbjöd WWF möjligheten att få publicera en kommentar på S&P-hemsidan, för att offentligt förneka sina teorier, såsom gjorts över telefonen.


Den sanna bilden av WWF:s gulliga panda