Ny motion om Nytt Bretton Woods i italienska senaten

Ett par dagar efter att ha deltagit i en offentlig debatt om LaRouches Nya Bretton Woods annonserade senator Mario Baldassarri sin motion om ett nytt Bretton Woods i en intervju den 28 oktober med Il Sole 24 Ore, en dagligt utkommande finanstidning.

"Den allvarliga internationella finanskrisen är i verkligheten bara toppen av ett isberg. Bakom detta har vi obalanser i världsekonomin, som är mycket djupare och extrema, och vars styrelsesätt i dagens läge kräver en övergripande omställning."

"På detta sätt motiverar Mario Baldassarri, ordföranden i senatens finansutskott, sitt beslut att i PdL:s namn [Berlusconis alliansparti --reds. anm.] lägga en motion som skulle binda regeringen att i ett internationellt forum lansera ett Nytt Bretton Woods."

Baldassarris motion (nr 1-00036) är en kopia av Peterlinis motion (nr 1-00029), dock utan att innehålla LaRouches namn. I samma intervju begärde Baldassarri även att G8 skulle utökas till att inkludera även Indien och Kina.

"Å ena sidan har vi USA, som konsumerar mer än vad det producerar och med ett underskott i bytesbalansen på 7% av BNP... Å andra sidan har vi Kina, som konsumerar mindre än det producerar och med enorma besparingar som det hitintills har använt till att köpa amerikanska skulder... G8, så som vi känner det, måste reformeras... Om fem år kommer Kina att ha världens största bruttonationalprodukt, följt av USA, Japan, Ryssland, Indien, Brasilien, Korea...Vi kan inte fortsätta att säga att: 'Vi beslutar i G8 och därefter bjuder vi in Kina och Indien', två länder vilka ensamma utgör en tredjedel av världsekonomin."

Dokumentet tillhör dossiern: